V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 9. 11. 2020


Fyzikální sekce


Docent/ka na Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě AP3 v oboru teoretická fyzika se zaměřením na teorii otevřených kvantových systémů, primárních procesů fotosyntézy a na teorii nelineární spektroskopie

Kód pracovního místa: 202011-AP3-FUUK

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru teoretická fyzika se zaměřením na teorii otevřených kvantových systémů, primárních procesů fotosyntézy a na teorii nelineární spektroskopie.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace a odborná praxe v relevantním oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Též se předpokládá schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Profesor/ka na Katedře makromolekulární fyziky ve mzdové třídě AP4

Kód pracovního místa: 202011-AP4-KMF

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyziky nanomateriálů.

Kvalifikační a další předpoklady: Uchazeč/ka musí být mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oboru fyziky nanomateriálů se zaměřením na vývoj a studium pokročilých jedno a vícesložkových organických, anorganických a hybridních nanočástic, nanokompozitů i jiných nanostruktur připravovaných pomocí plazmatických metod, jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná a pedagogická praxe v daném oboru po dobu minimálně 10 let, přičemž přednášková praxe v oblasti fyziky nanomateriálů bude prokázána sylaby přednášek, schopnost výuky v českém i anglickém jazyce, zkušenosti s vedením studentských prací včetně školení doktorandů, zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích v celkovém trvání alespoň 2 let, významná publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných časopisech (Hirsch index dle databáze Web of Science minimálně 25).

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Profesor/ka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP4

Kód pracovního místa: 202011-AP4-KFM

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika strukturních materiálů.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost inte. ace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů. Významná publikační aktivita se zaměřením na studium deformačních mechanismů pomocí in-situ experimentálních metod v impaktovaných periodikách. Nejméně 3 letá zkušenost z pobytů na zahraničních pracovištích a praxe s experimenty na velkých zahraničních neutronových infrastrukturách (ILL, LANSCE, J-PARC, ORNL a pod.). Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Profesor/ka na Katedře fyziky povrchů a plazmatu ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika povrchů a rozhraní

Kód pracovního místa: 202011-AP4-KFPP

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru fyzika povrchů, rozhraní a nanomateriálů.

Kvalifikační předpoklady: Jmenování profesorem v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, významná publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách, jasná role v mezinárodním měřítku a schopnost koordinovat práci odborné skupiny.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Informatická sekce


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci

Kód pracovního místa: 202011-AP2-KTIML

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s aplikační sférou jsou vítané. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě AP2 v oboru informatika se zaměřením na výuku programování a strojové učení

Kód pracovního místa: 202011-AP2-KSVI

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na na výuku programování a strojové učení.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na výpočetní neurovědy

Kód pracovního místa: 202011-VP2-KSVI

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na výpočetní neurovědy.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice v Informatickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na diskrétní matematiku

Kód pracovního místa: 202011-VP2-IUUKDM

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na diskrétní matematiku.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice na částečný pracovní úvazek v Informatickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru informatika se zaměřením na teorii grafů

Kód pracovního místa: 202011-VP2-IUUKTG

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru informatika se zaměřením na teorii grafů.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Matematická sekce


Docent/ka na Katedře numerické matematiky ve mzdové třídě AP3 v oboru numerická analýza a výpočtová matematika

Kód pracovního místa: 202011-AP3-KMN

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru numerická analýza a výpočtová matematika.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací včetně školení doktorandů, stálá publikační aktivita v daném oboru v impaktovaných periodikách a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Docent/ka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická statistika se zaměřením na pojistnou matematiku

Kód pracovního místa: 202011-AP3-KPMS

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematické statistiky se zaměřením na pojistnou matematiku.

Kvalifikační předpoklady: Habilitace v relevantním oboru, vysoce kvalitní vědecká činnost a pedagogická praxe v oblasti matematické statistiky a pojistné matematiky a schopnost vést výuku v českém i anglickém jazyce jsou nutnou podmínkou.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Odborný asistent / Odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční a pojistná matematika

Kód pracovního místa: 202011-AP2-KPMSEK

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční a pojistná matematika.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře didaktiky matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru didaktika matematiky

Kód pracovního místa: 202011-AP2-KPMSDM

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru didaktika matematiky.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru didaktika matematiky v relevantních periodikách uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenost s výukou matematiky na střední je vítána.

Nástup: 1. ledna 2021 nebo podle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 9. 11. 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 7. 10. 2020