V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 31. 1. 2021


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové třídě VP1 se zaměřením teorii čísel.

Kód pracovního místa: 2021-VP1A-KATC

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematika se zaměřením na teorii čísel.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru. Akademický titul Mgr. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru je dostačující v případě kandidátů, u kterých lze očekávat dokončení Ph.D. studia k datu nástupu na vypisovanou pozici.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


Akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře algebry ve mzdové třídě VP1 se zaměřením na geometrii/kombinatoriku.

Kód pracovního místa: 2021-VP1A-KAGE

Popis pracovní činnosti: Vědecká a pedagogická práce v oboru matematika se zaměřením na geometrii a kombinatoriku. Schopnost práce na problémech v rámci výzkumného projektu “Algebraické metody v diskrétní geometrii a topologii”.

Kvalifikační předpoklady: Akademický titul Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru. Akademický titul Mgr. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru je dostačující v případě kandidátů, u kterých lze očekávat dokončení Ph.D. studia k datu nástupu na vypisovanou pozici.

Nástup: 1. června 2021 nebo podle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis (včetně seznamu publikací),
  • popis dosavadního a budoucího výzkumu,
  • kopie (sken) dokladů o vzdělání.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly přímo zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 31. ledna 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru (konanému prostřednictvím informačních a komunikačních technologií).


Zveřejněno 2. 12. 2020