V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademických pracovníků
s termínem podání přihlášek 28. 2. 2021


Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů

Kód pracovního místa: 2021-AP2-KDSS

U uchazečů se požaduje odbornost v nejméně jedné z následujících oblastí:

 • softwarové architektury, self-adaptace software, modelování software,
 • umělá inteligence a statistické metody pro softwarové systémy,
 • verifikace, testování a analýza software,
 • formální metody pro softwarové inženýrství,
 • programovací jazyky,
 • vše zejména v kontextu IoT/CPS cloud/edge-cloud prostředí.

Uchazeč/ka se bude účastnit výzkumu, vývoje a správy běžících výzkumných projektů pracoviště a bude pracovat na rozšíření vlastního výzkumného portfolia, včetně účasti v grantových soutěžích a rozvoje projektů průmyslové spolupráce. Místo zahrnuje také přiměřený podíl na výuce. Uchazeč/ka může vést studenty na všech stupních studia a učit úvodní i pokročilé předměty o softwarových systémech v angličtině (znalost českého jazyka není vyžadována).

Neformální dotazy adresujte na <positions@d3s.mff.cuni.cz>.

Kvalifikační předpoklady: Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, mezinárodní výzkumná praxe ideálně se zkušeností z postdoktorandských pobytů, ověřená schopnost publikovat nebo účastnit se výzkumu a vývoje v softwarových projektech. Zkušenosti s metodami analýzy rozsáhlých dat, strojovým učením, statistikou, operačními systémy a hardwarovými architekturami jsou plus.

Nástup: mezi 1. červencem 2021 a 1. říjnem 2021 nebo dle dohody.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o vzdělání,
 • popis dosavadní praxe,
 • seznam publikační aktivity,
 • přehled citační odezvy (nejlépe podle Web of Science, MathSciNet či jiné uznávané databáze),
 • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 28. února 2021

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zveřejněno 20. 10. 2020