doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.

Pracoviště
Ústav částicové a jaderné fyziky
Telefon
95155 2453
Mobilní telefon
737 665 620
E-mail
peter.kodys@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://ipnp.cz/~kodys/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 831 (906), 8. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
L 259 (345), 2. patro, Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8