doc. Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Pracoviště
Ústav částicové a jaderné fyziky
Telefon
95155 2438
E-mail
michal.malinsky@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
http://ipnp.cz/~malinsky/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 832 (907), 8. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8