RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Ústav teoretické fyziky
Telefon
95155 2526
Fax
95155 2496
E-mail
kolorenc@mbox.troja.mff.cuni.cz
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
A 1030 (1106), 10. patro, Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8