Marcela Všechovská

Pracoviště
Studijní oddělení
Telefon
95155 1412
E-mail
vsechov@dekanat.mff.cuni.cz
Místnost / budova
M 033, přízemí, Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2