Ing. Pavel Koupil

Pracoviště
Katedra softwarového inženýrství
E-mail
pavel.koupil@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
https://www.ksi.mff.cuni.cz/~contos/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce

NoSQL databáze, multi-modelové databáze, modelování a migrace dat