Ing. Pavel Koupil, Ph.D.

Pracoviště
Katedra softwarového inženýrství
E-mail
pavel.koupil@matfyz.cuni.cz
Domácí stránka
https://www.ksi.mff.cuni.cz/~koupil/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce

Conceptual modelling; Data migration and transformations; Schema inference; Querying over multi-model data; Evolution management; Application of category theory