300. Matematická sekce

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8

Personální obsazení

Externí pracovník

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
1. suterén:
K -181, K -182, K -183
4. patro:
K 409, K 410, K 451, K 486, K 487, K 488, K 489, K 490