Katedra softwarového inženýrství

SIRET - Similarity Retrieval

Siret (SImilarity RETrieval) research group (SRG) at the Department of Software Engineering, Charles University in Prague

Kontakt

Personální obsazení