11. Učitelství fyziky

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky
Oborový garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, PhD.
Garant za pedagogiku a psychologii: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.

Obor je popsán v samostatné kapitole věnované učitelským studijním oborům.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.