Studentské úložiště

Studentské datové úložiště (SÚ) bylo vytvořeno v rámci rozvojového projektu MŠMT jehož řešitelem byl doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. Pro jeho použití platí Směrnice děkana č. 4 z roku 2008: Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky zapojené do sítě MFF UK. Správcem je Pavel Kudrna, integraci do infrastruktury MFF provedli P. Vlášek, P. Zakouřil, T. Drbohlav, P. Kaňkovský, L. Urban a do infrastruktury UK M. Voců.

Úložiště je automaticky zpřístupněno všem studentům MFF po dobu jejich studia na MFF a na požádání je k dispozici také zaměstnancům MFF.

Počáteční limit diskového prostoru (kvóta) je 10 GB. Do kvóty se započítávají všechny soubory v adresáři a podadresářích uživatele popř. projektu. Je možné požádat správce o jeho navýšení.

Na požádání je možné získat i větší „projektový“ diskový prostor mimo výše uvedený limit uživatele např. při (spolu)práci na studentském projektu, zpracování dat z experimentu apod.

Uložená data jsou zabezpečena proti ztrátě, jsou uložena na svazcích typu RAID 6 a je udržována online kopie dat v geograficky oddělené lokalitě, vzhledem k jejich objemu však nejsou plnohodnotně zálohována.

Je ale k dispozici obnova starších verzí souborů, přístupná přes webovou aplikaci. Změněné soubory jsou jednou denně v nočních hodinách uschovávány a to až do dvojnásobku kvóty uživatele popř. projektu. Po dosažení této hranice je záloha prováděna na úkor nejdříve uschovaných souborů.

S požadavky případně problémy se prosím obraťte na adresu su-adm@karlov.mff.cuni.cz.

Jak se připojit

 • Přihlašovacím jménem je unikátní login studenta MFF, který lze nalézt v SIS volbou „Vyhledávání loginů“ na základě čísla osoby z průkazu studenta.
 • Přihlašovací heslo je vždy stejné jako v SIS a je spravováno v CAS, kde je možné si ho případně změnit.
 • Pro připojení prostřednictvím protokolů CIFS nebo NFS4 je navíc nutné
  • u účtů, které existovaly před 1. 7. 2009 a od tohoto data si neměnili heslo, provést změnu hesla (což lze i na stejné heslo) a
  • mít plnohodnotné heslo, tj. CAS nesmí hlásit „Váš účet používá heslo nastavené přes webový formulář bez osobního ověření totožnosti“. Nastavení plnohodnotného hesla, tj. s osobním ověřením totožnosti, je již kromě výdejních center možné i v každé budově MFF u pracovníků pověřených proděkany příslušných sekcí.

Úložiště podporuje připojení

 • webovým prohlížečem (HTTPS) na adrese https://su.mff.cuni.cz/, zde je možná mj.
  • obnova starších verzí souborů, ikona
  • úprava přístupových práv ikona . Pozn.: Skupina je totožná s vlastníkem, práva skupin SÚ nepoužívá.
 • prostřednictvím sítě Microsoft network (protokol CIFS), kde
  • úložiště nabízí ke sdílení adresář \\su.mff.cuni.cz\home. Připojení je možné jen z domény mff.cuni.cz.
 • Protokolem SFTP s údaji pro připojení
  • hostname: su.mff.cuni.cz, port: 22,
  • kontrolní součet RSA veřejného klíče je a8:59:e2:80:c0:c8:c5:ae:d9:79:fb:2a:b9:2a:fd:5d, kompletní RSA veřejný klíč je zde.
 • Zabezpečeným FTP (tzv. FTPS)
  • na adrese su.mff.cuni.cz, přičemž
  • šifrování musí být zapnuto jak u řídícího (control) tak u datového spojení.
 • Protokol NFS4 je určen především pro připojení z unixových stanic, viz dále, a umožňuje připojení jen z domény mff.cuni.cz.

Pro připojení z prostředí Windows jsou doporučeny resp. vyzkoušeny

 • jako webové prohlížeče programy
  • Internet Explorer 7,
  • Firefox 3.
 • Protokol CIFS je součástí Windows XP, proto stačí
  • zadat \\su.mff.cuni.cz\home do políčka Address ve Windows Exploreru (Průzkumník v českých verzích Windows).
  • Pokročilejší uživatelé mohou použít v příkazové řádce příkaz net use \\su.mff.cuni.cz\home.
 • Pro protokol SFTP
  • program WinSCP verze 4,
  • FAR manager s pluginem WinSCP verze 1.6.1,
 • pro FTPS
  • FAR manager s pluginem Far Navigator (ProxyFtp) version 1. 9.r2.
 • Protokol NFS4 je určen pro připojení z unixových stanic.

Pro připojení z prostředí Linux jsou doporučeny resp. vyzkoušeny

 • jako webové prohlížeče programy
  • Firefox verze 3.
 • Pro protokol CIFS lze použít program smbclient např. takto
  • smbclient //su.mff.cuni.cz/home.
 • Pro protokol SFTP
  • program sftp
 • pro FTPS
  • program lftp verze 3.7.6
 • Protokol NFS4 vyžaduje složitější nastavení, pro linux je k dispozici tento návod.

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Pavel Kudrna.