Jednotná grafická a vizuální prezentace MFF UK


Fakultní logo (znak a logotyp)

Použití loga fakulty se řídí směrnicí děkana č. 5/2016opatřením rektora č. 31/2016.JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


JPG – PNG – AI


Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz

Použití doplňkového propagačního loga se řídí směrnicí děkana č. 5/2016její přílohou.JPG – PNG – PDF – EPS

JPG – PNG – PDF – EPS

PNG – EPS

PNG – EPS

Oborové varianty


EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

Odvozené prvky


EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

EPS – PNG – PDF

© 2013–2018 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá OPMK.