MEZINÁRODNÍ MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY'); ?>

Knihovna MFF poskytuje meziknihovní výpůjční služby pro knihovny na území České republiky.

Při objednávání kopie či výpůjčky uvádějte prosím:

Své žádosti adresujte prosím na příslušná oddělení Knihovny MFF:

Výpůjčky jsou po České republice poskytovány zdarma, za tištěné i elektronické kopie si účtujeme:

Platbu za kopie provádíme prostřednictvím faktury dvakrát až třikrát do roka.
Meziknihovní výpůjční služba (MVS) slouží k zajištění studijní literatury, která se nenachází ve fondech Knihovny MFF, z jiných knihoven v České republice. A mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS) slouží k zajištění studijní literatury ze zahraničních knihoven.

Knihovna MFF poskytuje tyto služby zaměstnancům fakulty, doktorandům a vyjímečné i diplomantům (prostřednictvím vedoucího diplomové práce.)

Pro objednání kopie či výpůjčky se prosím obracejte na příslušné oddělení Knihovny MFF:

Ceny kopií z českých knihoven se pohybují okolo 2,- Kč za stránku A4, výpůjčky knih jsou zdarma.

Pro získání výpůjček a kopií ze zahraničních knihoven využíváme služeb Národní technické knihovny a její ceník:

Výpůjčka 300 / 400 Kč
Výpůjčka z British Library a ze zámoří 600 / 800 Kč
Kopie (za každých započatých pět stran)   60 /   90 Kč
Kopie z British Library (za 1 článek libovolného rozsahu) 360 / 450  Kč