Strouhalovská přednáška o nekontaktní mikroskopii atomárních sil

6. března 2023

Zasedání Vědecké rady MFF UK ve středu 1. března předcházela tradiční slavnostní přednáška, kterou proslovil docent Martin Setvín z Katedry fyziky povrchů a plazmatu.

Martin Setvín (*1982) je docentem KFPP MFF UK, kde získal magisterský i doktorský titul. Osm let strávil na Technické univerzitě ve Vídni, rok v National Institute for Materials Science v Japonsku, působil také ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Jeho výzkum se zaměřuje na studium povrchů pomocí skenovacích metod a vývoj nových postupů založených na nekontaktní mikroskopii atomárních sil. Po návratu na MFF UK zde vybudoval novou vědeckou skupinu a laboratoř s podporou grantů GAUK PRIMUS a GAČR EXPRO.


Abstrakt přednášky:

Transition metal oxides represent a technologically important class of materials, which play a key role in catalysis, electronics, energy harvesting and energy storage. The key processes typically occur at the surface and the atomic-scale analysis is invaluable for developing new technologies. Recent advances in noncontact atomic force microscopy offer novel ways for surface analysis. This talk will demonstrate the new opportunities for deciphering the surface structure of various crystalline materials such as In2O3 or the SrTiO3 perovskite, as well as amorphous copper oxide layers. The superior sensitivity in force detection allows going beyond simple imaging of the atomic structure and allows for detecting and manipulating single electrons in solids. This is used for studying the kinetics of electrons and holes selftrapped in ionic lattices, so called polarons.


Přednášky odkazující na prof. Čeňka Strouhala se konají od roku 1998, kdy si fakulta připomněla 90. výročí otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy.

OPMK, foto Tomáš Princ