Ocenění pro nejlepší bakalářské a diplomové práce

11. prosince 2023

Výsledky soutěže o cenu děkana MFF UK za nejlepší bakalářskou a diplomovou práci obhájenou v akademickém roce 2022/2023 byly vyhlášeny ve středu 6. prosince 2023 na jednání Vědecké rady MFF UK.

Soutěž je vyhlašována podle Směrnice děkana č. 2/2021 v kategoriích fyzika, matematika, informatika a učitelství. Ceny uděluje děkan za bakalářské a diplomové práce, které dosahují mimořádné úrovně z odborného či pedagogického hlediska. Zpravidla jsou oceňovány práce, které byly publikovány, byly přijaty do tisku nebo mají úroveň vysoce překračující obvyklé požadavky na závěrečnou práci.

Nominace podávají předsedové nebo místopředsedové komisí pro státní závěrečné zkoušky, u nichž proběhla obhajoba navrhované práce. Komise zasedala za předsednictví proděkana pro studijní záležitosti doc. Michala Kulicha dne 26. října 2023. Děkan všechna její doporučení přijal.


BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii fyzika
Bc. Jaroslavu SCHEINPFLUGOVI
za práci Relevantní deformace v teorii pole otevřených strun
studijní program: Fyzika
vedoucí práce: Mgr. Martin Schnabl, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii informatika
Bc. Patriku BELIANSKÉMU
za práci Robust semi-generalized camera pose estimation using multiple minimal solvers
studijní program: Informatika
vedoucí práce: RNDr. Zuzana Kúkelová, Ph.D., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii matematika
Bc. Eriku MENDROŠOVI
za práci Simplicial depth
studijní program: Obecná matematika
vedoucí práce: Mgr. Stanislav Nagy, Ph.D., KPMS

Děkan udělil cenu za nejlepší bakalářskou práci v kategorii učitelství
Bc. Katce URBÁNKOVÉ
za práci Soddyho kružnice
studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání
vedoucí práce: RNDr. Martina Škorpilová, Ph.D., KDM


DIPLOMOVÉ PRÁCE

Děkan udělil cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii fyzika
Mgr. Matúš PAPAJČÍKOVI
za práci Exact spacetimes in 2+1 gravity
studijní program: Teoretická fyzika
vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., ÚTF

Děkan udělil cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii informatika
Mgr. Martinu SPIŠÁKOVI
za práci Sparse Approximate Inverse for Enhanced Scalability in Recommender Systems
studijní program: Matematika pro informační technologie
vedoucí práce: Mgr. Ladislav Peška, Ph.D., KSI

Děkan udělil cenu za nejlepší diplomovou práci v kategorii matematika
Mgr. Danieli BEĎATŠOVI
za práci Howe duality and invariant differential equations
studijní program: Matematické struktury
vedoucí práce: doc. RNDr. Roman Lávička, Ph.D., MÚUK

V kategorii učitelství nebyla nominována žádná práce.


Děkan dále udělil mimořádné stipendium studentovi, jehož závěrečná práce byla komisí vyhodnocena jako velmi kvalitní. Toto stipendium obdrží:

Bc. Samuel Jankových
za práci: Quark/gluon jet tagging
studijní program: Fyzika
vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D., ÚČJF


Všem oceněným gratulujeme!

OPMK, foto Tomáš Rubín