Mezinárodní studentský workshop představil aplikace matematiky

29. listopadu 2022

V polovině listopadu se na Matfyzu uskutečnil Studentský workshop o aplikované matematice. Třídenní mezinárodní akce, kterou uspořádali studenti Matfyzu ve spolupráci se studenty z Heidelbergu a Kodaně, přiblížila uplatnění matematiky napříč obory.

Studentský workshop o aplikované matematice (SWAM), který se na Matfyzu uskutečnil od 17. do 19. listopadu, byl určen především pro magisterské a doktorské studenty matematiky, přírodních věd a inženýrství. Jeho hlavním cílem bylo zprostředkovat studentům setkání s kolegy i zkušenějšími výzkumníky z různých zemí a oborů souvisejících s aplikovanou matematikou a umožnit jim sdílení nápadů a kontaktů.

Na pozvání organizačního týmu dorazilo do Prahy na padesát účastníků – studentů z osmi převážně evropských zemí a přednášející z Česka, Německa, Dánska či Nizozemska. „Networking je pro mladé začínající vědce velice důležitý a tato akce měla umožnit vznik novým vazbám napříč univerzitami. Mentoři našeho spolku SIAM Student Chapter Prague často vzpomínají, že mnozí jejich dlouholetí kolegové a přátelé jsou právě ti, které potkali v době svých doktorských studií,“ říká Jana Brunátová, jedna z hlavních organizátorek a členka české odnože mezinárodního studentského spolku SIAM, jenž akci zaštiťoval.

Hlavní náplň třídenního workshopu tvořily přednášky, jejichž společným jmenovatelem byla matematika aplikovaná v různých odvětvích vědy a inženýrství od finanční matematiky přes numerické metody a simulace vody v počítačových hrách až po Einsteinovu teorii relativity. Mezi zvané řečníky patřili například Roman Neruda z Ústavu informatiky AV ČR, který přiblížil vztah modelů strojového učení a aplikované matematiky, nebo Jens Saak z Max Planck Institute Magdeburg, který hovořil o redukci řádu modelu v termodynamických systémech. Jako velmi užitečná se ukázala také přednáška Friedemanna Kemma o tom, jak připravit kvalitní vědeckou prezentaci. Pestrost témat a odbornost přednášejících studentům ukázaly, že aplikovaná matematika může být využita mnoha způsoby v mnoha oborech.

Workshop finančně podpořila Aliance 4EU+ a o veškerou organizaci se postarali čeští studenti ve spolupráci s kolegy z Německa a Dánska. Většina z nich si přitom pořadatelskou roli vyzkoušela vůbec poprvé. „S trochou nadsázky můžu říct, že kdybych věděla, kolik práce organizace workshopu obnáší, tak bych si odeslání návrhu projektu více promyslela. Naštěstí jsem ale měla skvělé lidi v týmu a také jsem se kdykoli mohla obrátit na mentory našeho spolku,“ směje se Jana Brunátová, která na Matfyzu studuje v doktorském programu matematické a počítačové modelování.

„Snažili jsme se propagovat akci globálně a věřím, že se nám to povedlo. Ve finále jsme nalákali přes padesát účastníků – studentů aplikované matematiky z různých zemí napříč obory – což je poměrně slušný úspěch, když vezmeme v potaz, že workshop organizovali pouze studenti s omezeným rozpočtem a bez pomoci zkušenějších vyučujících,“ hodnotí akci Eda Oktay, doktorandka programu výpočtová matematika na MFF UK.

„Celkově jsem s průběhem spokojený, ale musím přiznat, že jsem si na konci pořádně oddychl. Většina z nás organizátorů neměla s přípravou konference téměř žádné zkušenosti, a přesto vše proběhlo podle plánu. Dle zpětné vazby to navíc vypadá, že více než polovina studentů zvažuje spolupráci s někým z workshopu, což považuji za splnění jednoho z hlavních cílů . Hlavně však byla na workshopu příjemná atmosféra, až mě skoro mrzí, že už to všechno skončilo,“ doplňuje své kolegyně Martin Sýkora, který na Matfyzu rovněž studuje matematické a počítačové modelování.

Organizátorské trio patří mezi aktivní členy spolku SIAM Student Chapter Prague, který sdružuje studenty převážně Matfyzu a ČVUT a je součástí mezinárodního společenství SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics). Vedle Studentského workshopu o aplikované matematice, který se v ČR uskutečnil vůbec poprvé, pořádají členové českého SIAMu i pravidelné semináře, kurzy či společenské akce.

OPMK, foto SIAM Student Chapter Prague