Mezinárodní časopis ocenil studenta Matfyzu

13. června 2019

Časopis Discrete Mathematics nizozemského vydavatelství Elsevier ocenil posluchače Matfyzu Matěje Konečného za nejlepší studentskou publikaci z oblasti diskrétní matematiky.

William T. Tutte Student Paper Award in Discrete Mathematics byla Matěji Konečnému udělena za příspěvek Extending partial isometries of antipodal graphs. Zabýval se v něm otázkou z pomezí kombinatoriky, teorie modelů a topologické dynamiky.

„Zkoumal jsem, zda pro danou strukturu lze zkonstruovat její nadstrukturu, která je vysoce symetrická,“ říká oceněný autor. Pomocí nové metody a s využitím poznatků z několika dřívějších publikací se studentovi informatiky podařilo zkonstruovat symetrické struktury pro všechny třídy tzv. antipodálních metricky homogenních grafů. Úspěšně tak navázal na výsledky z roku 2016.

„Před třemi lety jsme s účastníky DocCoursu na téma Ramseyova teorie přinesli analogické výsledky pro všechny třídy metricky homogenních grafů, pouze na antipodální tehdejší techniky nestačily,“ upřesňuje Konečný, který na výzkumu spolupracuje s dr. Janem Hubičkouprof. Jaroslavem Nešetřilem.

Talentovaný student nedávno úspěšně složil magisterské státní zkoušky a v říjnu nastupuje do doktorského studia. „Pod vedením dr. Hubičky budu pokračovat ve výzkumu problémů z rozmezí kombinatoriky a teorie modelů. Zároveň se budu podílet na řešení ERC projektu DYNASNET (Dynamics and Structure of Networks) prof. Nešetřila a maďarských vědců,“ nastiňuje své plány.

Historicky první udělenou William T. Tutte Student Paper Award si Matěj Konečný převzal na konci května v kanadském Vancouveru během konference CanaDAM.

OPMK