Matfyz vede školicí síť v prestižním programu Marie Skłodowská-Curie

1. října 2021

Výzkumný projekt financovaný v rámci Akce Marie Sklodowské-Curie (MSCA) v programu Horizont 2020 právě probíhá na Matfyzu a slaví své 1. výročí. Projekt PRIME (Predictive Rendering in Industrial Manufacturing), který byl zahájen v říjnu 2020, sdružuje nadnárodní konsorcium pro spolupráci na syntéze obrazu, která je tak přesná, že ji lze použít pro spolehlivou předpověď vzhledu objektů. Alexandru Wilkiemu, vedoucímu skupiny počítačové grafiky na Matematicko – fyzikální fakultě UK, se podařilo zajistit financování tohoto projektu ve velmi konkurenční výzvě, kde uspělo pouze 8,9 % návrhů. PRIME je také jediným nově uděleným ITN v loňském roce, který vede česká instituce.

Vedoucí projektu A. Wilkie (vpravo) a nový člen týmu M. Hafidi poblíž budovy Matfyzu na Malé Straně

PRIME je inovativní školicí síť (Innovative Training network – ITN) pro 15 talentovaných doktorandů v oboru počítačové grafiky s cílem stát se vedoucími výzkumnými pracovníky v této nově se rozvíjející technologické oblasti. Univerzita Karlova, koordinátor projektu, spolupracuje na projektu s renomovanými univerzitami: University College London (UK), DFKI (DE), Universidad de Zaragoza (ES), Imperial College London (UK), Linköpings Universitet (SWE), Danmarks Tekniske Universitet (DK) a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (DE). Kromě toho je grafická společnost Luxion (DK) založená vítězem ceny akademie Henrikem Wannem Jensenem příjemcem neakademického projektu a je hostitelem dvou studentů.

Mladí vědci získají zkušenosti ze spolupráce s předními společnostmi a výzkumnými institucemi, které tyto technologie v praxi používají a které jsou partnery projektu. Patří mezi ně Adobe, Ikea, Weta Digital, Chaos Software, Procter & Gamble, Carl Zeiss, Maxon, IST Austria a Český metrologický institut. Členové navštíví tyto partnery v rámci stáže v délce několika měsíců podle personalizovaného plánu školení, který byl vytvořen speciálně pro každého vědce.

PRIME je čtyřletý projekt, v rámci kterého mohou být mladí výzkumní pracovníci zaměstnáni maximálně 3 roky. Univerzita Karlova hostuje 2 výzkumníky a první z nich přijel do Prahy v květnu. „Těším se, že spolu s projektem profesně porostu a přispěju tak k jeho úspěchu. Jsem rád, že jsem právě v Praze – rozhodně je Praha jedním z nejlepších měst, pokud jde o mír a vzájemný respekt. Navíc jsem byl mile potěšen rychlou a přesnou veřejnou dopravou,“ říká Mohcen Hafidi, mladý talentovaný výzkumník z Alžírska. Jeho práce se zaměřuje na Prediktivní vykreslování dřevěných materiálů pro spolehlivé prototypování v dřevozpracujícím průmyslu. Tématem práce druhého studenta bude Prediktivní vykreslování fluorescenčních materiálů.

Kvůli pandemii COVID-19 bohužel Praha nemohla uspořádat původně plánovanou konferenci o zahájení projektu v loňském roce, ani první osobní školení pro mladé výzkumníky: místo toho se tyto akce konaly online. „Vynahradíme si to však na nadcházejícím setkání v Praze v prosinci: očekáváme, že tato událost nejen splní administrativní požadavky Evropské komise a poskytne efektivní školení pro naše doktorandy, ale také chceme vykompenzovat účastníkům všechny ty měsíce uzavírky související s covidem přivítáním v nádherné předvánoční Praze,“ dodává doc. Wilkie. „Zbývající část projektových setkání se bude v příštích letech konat podle plánu na ostatních univerzitách, ale pro nás bylo důležité, aby se účastníci alespoň jednou osobně setkali v domovském městě Matfyzu.“

Pro více informací o projektu navštivte prime-itn.eu.

Tento projekt je financován Evropskou unií z programu pro výzkum a inovace Horizont H2020 pod grantovou smlouvou Marie Skłodowska-Curie č. 956585.


Tisková zpráva