Matematik László Lovász převzal čestný doktorát UK

5. března 2020

Profesor László Lovász obdržel čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa matematických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní vědecké úspěchy v oblasti teorie grafů a kombinatoriky, a také za významný přínos k rozvoji bádání ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.

Profesor László Lovász je významný světový matematik a vůdčí osobnost světové teorie grafů a kombinatoriky, jehož práce a vliv překračují rámec individuálních disciplín. Právě ve spojení matematického a informatického (nebo algoritmického) myšlení dosáhl profesor Lovász mimořádných úspěchů v tak rozdílných oblastech, jako jsou teorie čísel, pravděpodobnost, optimalizace či složitost algoritmů. Během své vědecké kariéry vyřešil řadu obtížných vědeckých otázek. Jeho řešení byla často velmi elegantní a dala vzniknout novým matematickým teoriím.

Prof. Lovász se narodil roku 1948 v Budapešti. Již záhy se projevilo jeho výjimečné matematické nadání, například třikrát za sebou vyhrál Mezinárodní matematickou olympiádu. Řadu let působil ve Spojených státech amerických, v 90. letech byl profesorem na Yaleově univerzitě a rovněž byl zaměstnán ve výzkumném centru Microsoftu v Redmondu. V roce 2006 se vrátil do Maďarska a působí zde jako profesor Univerzity Loránda Eötvöse, na které byl v letech 2006–2011 ředitelem Matematického ústavu. V roce 2007–2010 byl prezidentem Mezinárodní matematické unie a od roku 2014 je prezidentem Maďarské akademie věd. I přes řadu významných funkcí je stále aktivním vědcem. V poslední době je například řešitelem ERC Synergy grantu DYNASNET spolu s L. A. Barabásim z CEU Vienna a Jaroslavem Nešetřilem z MFF UK.

S Univerzitou Karlovou začal spolupracovat již v roce 1986, kdy zde přednesl první z řady slavných matematických kolokvií. „Cením si vynikajících spoluprací a řady společných publikací a třeba série konferencí Zámeček. Rád také vzpomínám na pravidelné zimní školy organizované Univerzitou Karlovou. Spojení lyžování a vynikajících přednášek pro mě osobně bylo velmi obohacující a mnoho jsem se tam naučil,“ řekl prof. Lovász po ceremonii.

Pro magazín iForum také prozradil, na co je ve své kariéře nejvíce hrdý: „Nejvíce si cením praktického využití jednoho speciálního algoritmu. Na začátku to byl čistě základní výzkum, ale postupem času se to ukázalo jako velmi důležitý prvek v počítačové bezpečnosti, a tak myšlenka základního výzkumu našla praktické uplatnění.“

Na závěr prof. Lovász shrnul, jak vidí budoucnost matematiky: „Matematika je na vzestupu. Dříve byla matematika spojována pouze s fyzikou a technikou. Dnes je ale důležitá i pro obory, jako je biologie nebo medicína. Matematika má obecně nezastupitelnou roli v pochopení složitých systémů, jako je ekologie, společnost nebo třeba fungování lidského mozku,“ dodal.

Převzato z webu UK – text Pavla Hubálková, foto Luboš Wisniewski.