Excelentní vědci převzali Ceny Neuron

7. listopadu 2019

Nadační fond Neuron již po desáté rozdal svá ocenění. K osmičce laureátů letos patří dva mladí vědci z Matfyzu – astrofyzik Ondřej Pejcha a Martin Balko, který se věnuje aplikované matematice. Ocenění za významný vědecký objev získal matematik Jan Nekovář z pařížské Sorbonny.

Dr. Ondřej Pejcha se věnuje studiu procesů, které způsobují proměnnost hvězd ve vesmíru. „Mým hlavním zájmem jsou silné interakce dvojitých hvězd a jejich případné splynutí, což je jeden ze zásadních kroků, který ovlivňuje vznik a vývoj objektů, jako jsou bílí trpaslíci, neutronové hvězdy a černé díry. Je to jedna z nutných událostí pro vznik některých prvků těžších než vodík a hélium ve vesmíru,” přiblížil v rozhovoru pro NF Neuron.

Na MFF UK absolvoval obecnou a teoretickou fyziku, ve studiích pak pokračoval na Ohio State University, kde obhájil doktorát. Následně působil čtyři roky jako postdoktorand na Princeton University. V současnosti se věnuje výzkumu na Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Od loňského roku je držitelem prestižního grantu Evropské výzkumné rady (ERC).

Dr. Martin Balko, další z mladých laureátů, získal ocenění za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, s nimiž si po desetiletí nevěděli vědci rady. „Studuji kombinatorické problémy, které mají motivace v geometrii, Ramseyově teorii a v kreslení grafů. Často za pomoci počítačových důkazů,” uvedl pro NF Neuron.

Na MFF UK vystudoval obecnou informatiku a diskrétní modely a algoritmy, jako postdoktorand rok působil na Ben-Gurion University of the Negev v Izraeli a také na matematickém institutu maďarské akademie věd. V současnosti se zabývá výzkumem na Katedře aplikované matematiky MFF UK.

Oba zástupci Matfyzu byli oceněni v kategorii určené mladým vědcům do 33 let. V prostorách Národního muzea bylo během včerejšího slavnostního večera uděleno také dalších šest cen.

Nejvyšší ocenění – Cenu Neuron za celoživotní přínos – získal biolog Jiří Friml. Za významný vědecký objev z oblasti teorie čísel byl oceněn prof. Jan Nekovář, který absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v roce 1986. V současnosti působí jako profesor na pařížské Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly v roce 2014 k udělení Fieldsovy medaile.

OPMK