Družicový projekt M-MATISSE s účastí KFPP MFF UK vybrán pro fázi A

9. listopadu 2023

Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala tři finálové družicové projekty pro novou medium-class misi (M7): M-Matisse, Plasma Observatory a Theseus. Na základě podrobných studií v nadcházející tzv. fázi A bude jeden z těchto projektů zvolen a realizován, s očekávaným startem po roce 2035.

Mars (Zdroj: ISRO / ISSDC / Justin Cowart, licence CC BY-NC-SA)

Na projektu M-Matisse (Mars-Magnetosphere ATmosphere Ionosphere and Space-weather SciencE), který je tvořen dvěma družicemi zaměřenými na studium nejbližšího kosmického okolí Marsu a jeho interakce se slunečním větrem, se podílí i odborníci z Katedry fyziky povrchů a plazmatu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Jsou přitom zapojeni do vývoje hned dvou přístrojů ve velkých mezinárodních konsorciích, a to přístroje pro magnetická a plazmová měření COMPASS (Combined Magnetic and Plasma Sensor Suite) ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR a Ústavem fyziky atmosféry AV ČR a přístroje pro detekci energetických částic SP@M (Solar Particles at Mars).

Data získaná dvojicí družic M-Matisse umožní pochopení vývoje atmosféry Marsu, jeho klimatu a kosmického počasí a jsou tak klíčová i s ohledem na možné budoucí mise s lidskou posádkou. Jedná se o první misi, která poskytne systematická dvoubodová měření v okolí Marsu. Ta jsou přitom nutná pro odlišení prostorových a časových variací studovaných jevů, jakož i pro studium změn probíhajících na krátkých prostorových/časových škálách. Výrazně excentrické orbity družic potom umožní studovat prostředí v širokém rozmezí vzdáleností od Marsu, od nižších vrstev ionosféry až po sluneční vítr.

KFPP, ESA