Doktorandka Matfyzu byla zvolena do nové EMS Young Academy

9. března 2023

EMS Young Academy (EMYA), kterou v letošním roce zřídila Evropská matematická společnost (European Mathematical Society; EMS) za účelem podpory mladých matematiků z Evropy, má první třicítku členů. Je mezi nimi i zástupkyně Matfyzu dr. Hana Turčinová z Katedry matematické analýzy.

Novou organizaci, která má podpořit odborný a kariérní rozvoj mladých badatelů a zapojit je do aktivit a rozhodovacích procesů Evropské matematické společnosti, bude tvořit celkem 120 matematiků z Evropy. Národní matematické společnosti a institucionální členové mohou jednou ročně navrhnout dva kandidáty (studenty od třetího ročníku doktorských studií do pěti let po obhájení Ph.D.), z nichž speciální komise každý rok vybere 30 členů na dobu čtyř let. EMYA si připraví vlastní stanovy a bude od EMS dostávat přiměřenou podporu na své aktivity. Zároveň bude moci předkládat návrhy pro rozvoj činnosti EMS a navrhovat členy výkonného výboru.

Hana Turčinová, která patří mezi první vybrané členy, je studentkou 4. ročníku doktorského studia na MFF UK. Od roku 2017 se podílí na výuce, přičemž v roce 2020 byla oceněna mezi nejlepšími pedagogy ve studentské anketě. Během celého studia vypomáhá na akcích fakulty, zejména se angažuje v práci pro budoucí studenty prvních ročníků. Pravidelně se účastní dne otevřených dveří a přípravných kurzů na Albeři, působila jako mentorka a stála u zrodu programu studentských průvodců, v současnosti je koordinátorkou průvodců na matematické sekci. Je členkou disciplinární komise MFF UK. Od roku 2015 je organizátorkou a v posledních letech hlavní organizátorkou Letní školy matematiky a fyziky pořádané ústeckou pobočkou JČMF. Pravidelně přednáší na několika dalších seminářích pro mládež. V roce 2022 se stala členkou výboru České matematické společnosti a výboru ústecké pobočky JČMF a za svou práci obdržela čestné uznání JČMF. Je (spolu)autorkou dvou vyšlých, jedné přijaté a dvou odeslaných publikací a podílela se na řešení několika grantů (GAČR, GAUK, Primus, Start). Zúčastnila se mnoha vědeckých konferencí a seminářů v Evropě i v USA a stáže na The Arctic University of Norway v Narviku. V roce 2019 získala první místo v soutěži SVOČ v Brně.

Mezi prvními 30 členy EMYA na období 2023–2026 jsou dva čeští matematici, které navrhla Česká matematická společnost. Kromě dr. Hany Turčinové byl zvolen také dr. Zdeněk Mihula, absolvent Matfyzu, který v současnosti působí na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Gratulujeme!

KMA