Cena za reprezentaci a propagaci 2015

26. března 2015
RNDr. David Obdržálek, Ph.D., převzal z rukou děkana ocenění za propagaci MFF UK. K propagaci fakulty významně přispěl organizací Robotického dne 2014, který do Kongresového centra Praha přivedl více než 1 000 návštěvníků.

RNDr. David Obdržálek, Ph.D., převzal z rukou děkana ocenění za propagaci MFF UK. K propagaci fakulty významně přispěl organizací Robotického dne 2014, který do Kongresového centra Praha přivedl více než 1 000 návštěvníků.

Cenou za reprezentaci a propagaci jsou hodnoceny aktivity, které významně přispívají k posílení pozitivního vnímání MFF UK mezi širší veřejností. Dr. Obdržálek ve dlouhodobě věnuje propagaci robotiky. Je organizátorem Robotického dne, největšího setkání příznivců robotiky v České republice. Jedenáctého ročníku (Robotický den 2014) se zúčastnilo celkem 235 soutěžících z 5 evropských zemí a také více než tisíc diváků. Značnou část publika tvořili studenti středních škol z celé republiky. O akci hojně reportovala česká média (Česká televize, tištěná i online média).

Video: Robotický den

Kromě Robotického dne se dr. Obdržálek dlouhodobě podílí na dalších propagačních aktivitách. O robotech přednáší například na Dni otevřených dveří, Jednom dni s informatikou nebo na Vědohraní. Účastní se odborných akcí, zaměřených na výuku a popularizaci robotiky. Pod jeho vedením se studenti MFF UK účastní mezinárodních soutěží (Informatrix, RobotChallenge a další), ve kterých dosahují skvělých výsledků.

Cenu v podobě unikátní Kleinovy lahve převzal dr. Obdržálek na plese MFF UK, který se konal 5. března v paláci Žofín.

Video: Výroba Kleinovy lahve

- OMK -