Cena Josefa Hlávky pro absolventku Matfyzu

21. listopadu 2022

Nadace Nadání minulou středu ocenila vynikající studenty a absolventy veřejných vysokých škol a mladé talenty z Akademie věd ČR. Cenu Josefa Hlávky převzalo na zámku v Lužanech u Přeštic celkem 49 mladých badatelů, mezi které patří také absolventka Matfyzu dr. Magdaléna Tinková.

Ocenění studenti Univerzity Karlovy spolu s prorektorkou UK Markétou Martínkovou a prof. Miroslavem Petříčkem, který převzal Medaili Josefa Hlávky (foto: Jan Kolský)

Primární výzkumnou oblastí Magdalény Tinkové jsou univerzální kvadratické formy nad číselnými poli a témata, jako je Jacobi-Perronův algoritmus a aditivně rozložitelná celá čísla. Jí samotné se pak podařilo na teorii navázat v autorských článcích: v prvním z nich se zaměřila na jednoduchá kubická pole sloužící k určení Pythagorových čísel, ve druhém se věnovala analogickému výsledku pro obecnější kubická pole.

Magdaléna Tinková se rovněž podílela na studentském výzkumném projektu zaměřeném na univerzální kvadratické formy nad bikvadratickými poli. Z celé pětičlenné rešeršní skupiny patřila mezi ty nejaktivnější, přičemž dokázala přijít s mnoha originálními postřehy, nápady a důkazy. Tato práce obsahuje důkazy některých obecných nových teorií a explicitních výpočtů; prokázala Kitaokovu domněnku o neexistenci ternárních univerzálních kvadratických forem nad bikvadratickými poli – publikováno v prestižním Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2020). Společně s P. Voutierem získali zajímavé výsledky o normách nerozložitelných v kvadratických polích – J. Number Theory (2020). V neposlední řadě se primárně zabývala jednoduchými kubickými poli Jacobi-Perronova algoritmu; výzkum by měl být publikován během pár měsíců.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových byla založena v roce 1904 Josefem Hlávkou, významným českým mecenášem, architektem, podnikatelem a politikem. Od té doby prostřednictvím Cen Josefa Hlávky podporuje vynikající studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky. V letošním roce nadace ocenila celkem 49 studentů a absolventů do 33 let, z toho 11 zástupců Univerzity Karlovy. Pět osobností také obdrželo Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům české vědy a významným postavám z oblasti umění a vzdělanosti za jejich celoživotní dílo; z UK byl oceněn prof. Miroslav Petříček.

OPMK