Komise

Komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů

Komise pro všechny obory programu magisterská informatika