VPN v Karlíně

VPN zajišťuje vytvoření zabezpečeného připojení od sítě matematické sekce z libovolného počítače připojeného do Internetu (pokud není služba blokována poskytovatelem připojení). Z připojeného počítače je pak možné využívat služby sítě, tedy zejména:

VPN je určena především pro zaměstnance a doktorandy matematické sekce a v odůvodněných případech pro studenty matematických oborů. Pokud patříte pod jinou sekci, je nutné z administrativních důvodů požádat správu sítě na dané sekci. Tedy:

Zřízení VPN:

Základní informace:

Pro připojení k VPN síti potřebujete:

Instalace ve Windows

Pokud budete instalovat OpenVPN na počítači, kde jsou 64bitové Windows, je třeba OpenVPN nainstalovat do adresáře "C:\Program Files" (i v případě, že systém nabízí něco jiného) jinak budete muset měnit dávkové soubory a nastavení.

Postup:

  1. Ze stránky OpenVPN: Community Downloads stáhněte a nainstalujte poslední verzi programu OpenVPN.
  2. Obsah archivu vpnNNN.zip rozbalte do složky C:\Program Files\OpenVPN (tj. aby složky configKeys byly jejími podsložkami).
  3. Spuštěný program Open VPN GUI je vidět vpravo dole v oznamovací oblasti (systray) jako šedivá ikonka připomínající monitor se zámečkem, na tuto ikonku klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme "Connect", do otevřeného okénka vyplníme heslo a klikneme na tlačítko OK, šedivá ikonka se nejdřív zabarví žlutě (tj. indikace připojování) a pak zeleně (připojeno).
  4. Spojení se ukončí pomocí kliknutí pravým tlačítkem na ikonku OpenVPN a zvolením "Disconnect"

V případě, že nové spojení nefunguje, napište na richter@karlin.mff.cuni.cz (nejlépe s kopií obrazovky, kde jsou informace o selhaném navázání spojení, či napište, které služby Vám přes nové spojení nefungují).

Instalace v Linuxu

  1. stáhněte si vygenerovaný klíč pro Unix
  2. rozbalte tar do adresáře /root/.openvpn (případně si předtím zazálohujte tento adresář)
  3. spusťte VPN a vyzkoušejte spojení a služby, které přes VPN využíváte

V případě, že nové spojení nefunguje, napište na richter@karlin.mff.cuni.cz (nejlépe s kopií obrazovky, kde jsou informace o selhaném navázání spojení, či napište, které služby Vám přes nové spojení nefungují).

Instalace pro podporu protokolu TCP s rozhraním tun (např. OS Android, aplikace OpenVPN)

  1. stáhněte si vygenerovaný klíč pro ovpn
  2. rozbalíte jej
  3. na výzvu importu profilu ze souboru žádejte soubor client.ovpn (a pokud je možno žádat další tři soubory obsahující certifikát, zaškrtnete ve výběru všechny)

V případě, že nové spojení nefunguje, napište na richter@karlin.mff.cuni.cz (nejlépe s kopií obrazovky, kde jsou informace o selhaném navázání spojení, či napište, které služby Vám přes nové spojení nefungují).