Mathematica (Wolfram Language)

Administrátorem licence systému Mathematica pro MFF, FSV a CERGE je doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. Na jeho webové stránce najdete pokyny pro instalaci jako pro studenty, tak pro zaměstnance: webová stránka doc. Jan Hurt

Pro počítačové učebny a podobné instalace je využívaný licenční server lmmath.karlin.mff.cuni.cz (dříve také lm.karlin.mff.cuni.cz). Správcem licenčního serveru je Martin Trčka.