E-mailové aliasy

Seznam neuživatelských e-mailových aliasů v doméně @karlin.mff.cuni.cz (dostupný pouze z karlínské sítě)