Pedagogická rada

Pedagogická rada je poradní orgán koordinátora studijních programů v oblasti vzdělávání Matematika. Schází se podle potřeby za účasti akademických pracovníků sekce v závislosti na projednávané agendě. Rada se věnuje zejména koncepčním a organizačním otázkám bakalářského a magisterského studia v programu Matematika. Schůzky Pedagogické rady jsou otevřené fakultní veřejnosti.

Zápisy z jednání

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011