Zrušení plesu MFF UK

14. ledna 2021

Současná epidemiologická situace ukazuje, že s velkou pravděpodobností nebude možné v letošním akademickém roce uspořádat tradiční březnový ples MFF UK.

Vedení MFF UK po vzájemné dohodě s pořádajícím spolkem Matfyzák s politováním ruší letošní ples MFF UK, který byl plánován na začátek března. Bohužel, současná epidemiologická situace kolem onemocnění COVID-19 nenaznačuje, že by bylo možné o podobné masové akci pro nejbližší měsíce vůbec uvažovat.

Představitelé vedení MFF UK a spolku Matfyzák se dále shodli, že v danou chvíli nelze zodpovědně stanovit ani případný náhradní termín plesu na pozdější dobu roku 2021. Další ples MFF UK se proto začne připravovat až pro následující rok 2022.

Věříme, že toto společné rozhodnutí vedení MFF UK a spolku Matfyzák bude s ohledem na aktuální situaci přijato s pochopením.

Vedení fakulty a Náčelnictvo spolku Matfyzák