Zemřel profesor Jaroslav Král

15. ledna 2024

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 2. ledna 2024 zemřel ve věku nedožitých 89 let prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc., průkopník v oblasti softwarového inženýrství, teorii gramatik a automatů, implementaci programovacích jazyků a informačních systémů.

Jaroslav Král vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na této fakultě se na Katedře softwarového inženýrství zabýval servisně orientovanými architekturami softwaru. Působil pedagogicky mimo jiné i na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze a na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně, o jejíž vznik se v r. 1993 zasloužil. Jeho vědecká kariéra započala již koncem 60. let, kdy pracoval v Ústavu výpočtové techniky ČSAV – ČVUT.

Profesor Král se vedle vědecké a pedagogické práce účastnil práce v mnoha komisích, ať už ve státnicových, habilitačních či profesorských. V letech 1998–1999 byl členem vědecké rady MFF UK.

Řada z nás pamatuje Jaroslava Krále osobně jako výborného učitele a autora přínosných publikací, zejména z druhé poloviny 60. let, z dob počátků rozvoje informatiky u nás. Jeho nejznámější kniha Informační systémy z r. 1998 sloužila informatikům jako základní učebnice v rozvíjejícím se oboru; do té doby podobná publikace chyběla. Jaroslav Král stál rovněž u zrodu národní konference SOFSEM v roce 1974, populární akce pro členy informatické komunity, na které ve 14 dnech mohli slyšet a diskutovat nejnovější informace z teorie a praxe. V kratší mezinárodní podobě existuje SOFSEM dodnes.

Softwarovým inženýrstvím se profesor Král zabýval aktivně až do vysokého věku, jak o tom svědčí jeho poslední publikace z r. 2020. S jeho odchodem končí rovněž dosti dlouhý úsek historie informatiky u nás. Jeho aktivní podíl na ní je nepřehlédnutelný.

Čest jeho památce.

Poslední rozloučení s profesorem Králem
se uskutečnilo v úzkém rodinném kruhu.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK