Zemřel prof. Josef Štěpán

29. listopadu 2013
Dne 28. listopadu 2013 zemřel ve věku 70 let prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 4. prosince 2013 v 11:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 28. listopadu 2013 zemřel ve věku 70 let

prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc.,

profesor Univerzity Karlovy, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty v letech 1985–1991 a 2005–2012, člen katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky a její dlouholetý vedoucí v letech 1993–2005.

Profesor Štěpán publikoval více než 70 původních vědeckých prací, spadajících do hraniční oblasti mezi teorií pravděpodobnosti a matematickou analýzou. Jako autor monografické učebnice Teorie pravděpodobnosti (Academia 1987) se stal zakladatelem moderního směru výuky této matematické disciplíny. Patřil mezi zkušené a oblíbené pedagogy, významně ovlivnil vývoj tohoto oboru vytvořením základních přednášek a seminářů, napsal mnoho učebnic a skript, pod jeho vedením obhájily diplomové práce desítky studentů a vychoval mnoho doktorandů, z nichž někteří jsou úspěšnými vědci a vysokoškolskými učiteli. Byl též spoluautorem monografie z oblasti náhodných procesů a stochastické analýzy (Kluwer Academic Publisher 2002). Za soubor svých vědeckých prací obdržel v r. 1991 cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na MFF UK byl hlavním řešitelem výzkumného záměru Matematické metody ve stochastice. Byl velice aktivní v práci pro matematickou komunitu. Po řadu let byl předsedou Českého národního komitétu pro matematiku, byl členem redakčních rad mnoha odborných časopisů. Byl členem vědecké rady UK, vědeckých rad MFF UK, FIS VŠE, PřF MU v Brně, předsedou akademického senátu MFF UK a též členem meziresortní komise ministerstva školství pro výzkumné záměry. Za vědeckou, pedagogickou a organizační činnost ve prospěch české a československé matematiky obdržel profesor Štěpán pamětní medaili Jednoty českých matematiků a fyziků a pamětní medaile MFF UK i Univerzity Karlovy.

Odchodem profesora Štěpána ztrácí MFF UK a celá česká matematická komunita výraznou osobnost, výjimečného a obětavého kolegu, laskavého a váženého učitele.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve středu 4. prosince 2013 v 11:00 ve velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2