Zemřel docent Oldřich John

22. února 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 16. února 2021 zemřel ve věku 80 let doc. RNDr. Oldřich John, CSc., docent Univerzity Karlovy a emeritní předseda Akademického senátu MFF UK.

Oldřich John se narodil 28. března 1940 v Prostějově. Jeho celoživotní odborná a pedagogická dráha byla spojena s Matematicko-fyzikální fakultou UK, kterou úspěšně absolvoval v roce 1963 a kde poté působil až do svého odchodu do penze v r. 2015, tedy dlouhých 52 let.

Titul RNDr. získal v roce 1971, CSc. v roce 1978. Na jaře roku 1991 se na MFF UK úspěšně habilitoval. Stal se uznávaným odborníkem v oblasti prostorů funkcí a parciálních diferenciálních rovnic, zejména parabolického typu. Je spolu s A. Kufnerem a S. Fučíkem jedním z autorů vysoce ceněné monografie Function Spaces, která se od svého prvního vydání v 70. letech 20. století dočkala mnoha vydání dalších, včetně aktualizovaného a přepracovaného vydání z pera L. Picka, A. Kufnera a O. Johna z r. 2012. Oldřich John úzce spolupracoval s prof. Jindřichem Nečasem, zakladatelem moderní české školy parciálních diferenciálních rovnic. Jejich společná skripta věnovaná tomuto tématu jsou dodnes při výuce PDR používána.

Doc. John se také angažoval v práci pro matematickou komunitu. V letech 1989–1991 byl předsedou odborové organizace na MFF UK a v letech 1993–1999 zastával funkci předsedy Akademického senátu MFF UK. Byl členem vědecké rady MÚ AVČR, působil jako člen redakční rady časopisu Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae.

Studenti a kolegové si pamatují doc. Johna jako vždy usměvavého, přátelského, vstřícného a především férového a spravedlivého člověka, vždy připraveného vyrazit do přírody nebo za kulturou. Byl oblíbeným pedagogem nejen na své mateřské fakultě, ale i na jiných školách. Za zmínku stojí především jeho působení na Fakultě sociálních věd UK a oblíbená skripta z matematiky, která spolu s dalšími kolegy pro tuto fakultu napsal.

Odchodem Oldřicha Johna ztrácí všichni, kteří jej kdy potkali, nejen obětavého spolupracovníka, poctivého matematika a výborného pedagoga, ale především přítele.

Čest jeho památce.

 

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2