Zemřel doc. Milan Marvan

7. března 2017
Dne 28. února 2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 84 let doc. RNDr. Milan Marvan, CSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 9. března 2017 ve 12:15 hod. v krematoriu Motol v Praze.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje,

že dne 28. února 2017 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 84 let

doc. RNDr. Milan Marvan, CSc.,

docent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Docent Marvan spojil celý svůj profesní život s Univerzitou Karlovou. Po absolvování studia fyziky na MFF UK nastoupil jako odborný asistent na katedru teoretické fyziky. Zde začal svou velmi úspěšnou pedagogickou a vědeckou činnost se zaměřením na termodynamiku a statistickou fyziku. Po reorganizaci pokračoval na nově vzniklé katedře fyziky polymerů a dosáhl řady originálních všeobecně uznávaných výsledků v oblasti termodynamických jevů v polymerních materiálech.

Neodmyslitelnou součástí práce docenta Marvana byla jeho pedagogická činnost. Několika generacím studentů přednášel termodynamiku a statistickou fyziku. Tím, že jeho pedagogická práce byla spojena s vědeckou, byly i jeho kurzovní přednášky neobyčejně hluboké, ukazující přesně základní principy vykládaných oborů. Kromě základních kurzovních přednášek vždy přibližoval aktuální otázky oboru studentům ve výběrových přednáškách.

Za práci ve výboru Fyzikálního oddělení pražské pobočky JČMF v letech 1999 – 2010, kdy se průběžně podílel na rozvoji činnosti výboru ve všech oblastech jeho aktivit, a za celoživotní vysokoškolskou odbornou a pedagogickou činnost byl oceněn sjezdovým vyznamenáním. Docent Marvan uplatňoval svůj široký fyzikální rozhled a zájem o fyziku i v důchodu, kdy pracoval na částečný úvazek a pomáhal zejména jako konzultant mladším kolegům při řešení vědeckých a pedagogických problémů.

Odchodem docenta Marvana ztrácí fyzikální komunita cennou osobnost, významného vysokoškolského pedagoga, vědce a vynikajícího pracovitého a laskavého kolegu.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 9. března 2017 ve 12:15 hod. v krematoriu Motol v Praze.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2