Zemřel doc. Jiří Kopáček

27. února 2017
Dne 22. února 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let doc. RNDr. Jiří Kopáček, CSc. Poslední rozloučení se zesnulým se koná v úterý 28. února 2017 v 11:00 ve Vinohradské obřadní síni na Vinohradském hřbitově.

UNIVERZITA KARLOVA

MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTA

s hlubokým zármutkem oznamuje, že

dne 22. února 2017 zemřel ve věku nedožitých 85 let

doc. RNDr. Jiří Kopáček, CSc.,

člen katedry matematické analýzy v letech 1965–2005, dlouholetý vedoucí oddělení výuky matematiky pro fyziky.

Doc. Jiří Kopáček patřil mezi zkušené a oblíbené pedagogy. Významně ovlivnil pojetí výuky matematiky pro studenty fyzikálních oborů nejen tím, že se podílel na vzniku sylabů tohoto předmětu, ale především autorstvím čtyřdílných skript Matematika (nejen) pro fyziky, doplněných o pětidílná skripta příkladová.

Tyto učební texty používaly a používají generace studentů i pedagogů, kteří na jeho práci navázali. Zejména za svou pedagogickou práci obdržel doc. Kopáček pamětní medaile MFF UK druhého i prvního stupně.

Odchodem doc. Jiřího Kopáčka ztrácí MFF UK i celá česká matematická komunita výraznou osobnost, výjimečného a obětavého kolegu, laskavého a váženého učitele.

Poslední rozloučení s doc. Kopáčkem se koná v úterý 28. února 2017 v 11:00 hod. ve Vinohradské obřadní síni na Vinohradském hřbitově.

MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2