XXI. valné shromáždění Učené společnosti České republiky

3. června 2015
Pražské Karolinum se v pondělí 18. května stalo dějištěm XXI. valného shromáždění Učené společnosti České republiky. Kromě projevů a přednášek je každoroční součástí shromáždění předání medailí, cen a čestných uznání. Ocenění letos převzali také absolventi MFF UK, prof. Luboslav Stárka a dr. Vít Jelínek.

Pražské Karolinum se v pondělí 18. května stalo dějištěm XXI. valného shromáždění Učené společnosti České republiky. Kromě projevů a přednášek je každoroční součástí shromáždění předání medailí, cen a čestných uznání. Ocenění letos převzali také absolventi MFF UK, prof. Luboslav Stárka a dr. Vít Jelínek.

Podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků jsou hlavními cíli Učené společnosti ČR. Učená společnost sdružuje přední vědce České republiky a v současnosti má 93 řádných, 42 zahraničních a 9 emeritních členů. XXI. shromáždění řídil předseda Učené společnosti, prof. Jiří Bičák (MFF UK).

Učená společnost podporuje svobodné pěstování vědy různými způsoby. Pořádá odborné přednášky z jednotlivých vědních oborů, zabývá se postavením vědy ve společnosti, financováním a organizací zejména české vědy a je také institucionálním reprezentantem vědy. Ve formě medailí za zásluhy o rozvoj vědy a cen Učené společnosti ČR podporuje a oceňuje výzkumné aktivity vědeckých pracovníků, pedagogů i studentů.

Na začátku shromáždění vystoupil rektor UK prof. Tomáš Zima, místopředseda vlády ČR dr. Pavel Bělobrádek a místopředseda Akademie věd ČR prof. Vladimír Mareček. Poté následoval projev předsedy společnosti a dále byly předány medaile a ceny Učené společnosti.

Jedním z nositelů Medaile za zásluhy o rozvoj vědy se stal prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. Prof. Stárka absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a Fakultu všeobecného lékařství UK. V současnosti je předním českým endokrinologem a odborníkem na steroidní hormony. V letech 1990 – 2000 působil jako ředitel Endokrinologického ústavu v Praze. Díky celoživotní práci v oblasti lékařského výzkumu je světově známou a uznávanou vědeckou osobností. Od roku 1997 je členem Učené společnosti ČR.

V kategorii mladších vědeckých pracovníků do 40 let převzal cenu Učené společnosti ČR RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. Dr. Jelínek vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK obor informatika a je odborníkem na algoritmy a jejich složitosti, enumerativní kombinatoriku a diskrétní geometrii. Působil na katedře aplikované matematiky MFF UK a v současnosti pracuje v Informatickém ústavu UK.

Kromě vědeckých pracovníků společnost oceňuje také pedagogy a studenty středních škol. Kompletní seznam všech oceněných najdete na webových stránkách Učené společnosti ČR.

Dopolední program zakončily přednášky obecnějšího charakteru tří světových vědeckých osobností, členů anglické Royal Society: kosmologa a astrofyzika lorda Martina Reese (Science, ethics and future), emeritního prorektora University of Edinburgh, prof. Geoffrey Boultona (Open Data and the Future of Science) a prof. Sira Briana Heapa (The „Smart Villages“ development and science policy: a new Initiative).

V odpolední části slavnostního shromáždění byly prosloveny veřejně přístupné přednášky zmíněných britských vědců, Martina Reese (From Mars to Multiverse), Geoffrey Boultona (Earth: the workings of a water planet) a Briana Heapa (Can genetically modified crops help to feed the world?). Krátké biografie přednášejících najdete na webu Učené společnosti.


Dopolední slavnostní část zasedání ve Velké aule Karolina

Dopolední přednášky M. Reese, G. Boultona a B. Heapa ve Velké aule Karolina

Odpolední přednášky M. Reese, G. Boultona a B. Heapa v Modré posluchárně Univerzity Karlovy

- OMK -