Vlivný ansámbl z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů

24. března 2023

Kolektiv autorů z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů získal ocenění „IEEE Computer Society TCSE Most Influential Paper Award“ na konferenci 20th IEEE International Conference on Software Architectures (ICSA 2023).

Ocenění převzali Ilias Gerostathopoulos (uprostřed) a Tomáš Bureš (vpravo)

IEEE International Conference on Software Architectures je jedna nejprestižnějších konferencí (hodnocení CORE A) v oblasti softwarových architektur, softwarového inženýrství založeného na komponentách a kvalitativních aspektů software vztahujících se k návrhu softwarových architektur. Ocenění Most Influential Paper Award je na konferenci každoročně udělováno autorům článku z edice ICSA, který měl za 10 let od svého vydání největší vliv na výzkum a praxi v oblasti softwarové architektury.

Letošní cenu obdrželi Tomáš Bureš, Ilias Gerostathopoulos, Petr Hnětynka, Jaroslav Keznikl, Michal Kit a František Plášil z Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů za článek DEECO: An Ensemble-based Component System. Definovali v něm novou inovativní třídu komponentových systémů založených na tzv. ansámblech a představili komponentový model DEECo, který je na ansámblech založen. Jejich článek nasbíral podle databáze Scopus téměř stovku citací.

KDSS