Úspěšní studenti navštívili děkana

21. října 2015
Studenti, kteří úspěšně reprezentovali MFF UK v tuzemských či mezinárodních soutěžích, se dnes sešli na pozvání děkana prof. Jana Kratochvíla nad šálkem čaje a neformální rozpravou.

Studenti, kteří úspěšně reprezentovali MFF UK v tuzemských či mezinárodních soutěžích, se dnes sešli na pozvání děkana prof. Jana Kratochvíla nad šálkem čaje a neformální rozpravou.

Rekapitulace úspěšných studentů


6. Česko-Slovenská studentská vědecká konference
14. a 15. května 2015 na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích

 • Petr Doležal, 1. místo (kategorie: Teoretická fyzika a Fyzika kondenzovaných látek)
 • Lukáš Vejmělka, 1. místo (kategorie: Všeobecná fyzika a Didaktika fyziky)

ACM ICPC, 39. ročník
16. až 21. května 2015 v marockém Marrákéši, 39. ročník

stříbrná medaile za 8. místo v celkovém pořadí

 • Filip Hlásek
 • Miroslav Olšák
 • Štěpán Šimsa

PLANCKS (Physics League Across Numerous Countries for Kick-ass Students)
22. až 24. května 2015 v holandském Leidenu, druhý ročník

3. místo tým z MFF UK Charles´Angels

 • Ján Pulmann (byl členem družstva i v roce 2014, tým rovněž obsadil 3. místo)
 • Jakub Kocák (byl členem družstva i v roce 2014, tým rovněž obsadil 3. místo)
 • Patrik Švančara

16. ročník Česko-Slovenské SVOČ v matematice a informatice
27. až 29. května 2015, Bratislava

 • Zdeněk Mihula, 2. místo, kdy 1. místo nebylo obsazeno (sekce Matematická analýza)
 • Šárka Rusá, 1. místo (sekce Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
 • Jan Bok, 1. místo (sekce Ekonometrie a finanční matematika)
 • Alexander Slávik, 1. místo (sekce Matematické struktury)
 • Vojtěch Vorel, 1. místo (sekce Teoretická informatika)

České akademické hry 2015
7. až 11. září 2015, Olomouc

 • Mariia Zimina, florbal – ženy, členka týmu UK, které obsadilo 2. místo v pořadí VŠ
 • Jindřiška Vaněčková, lukostřelba, 3. místo v kategorii ženy – reflexní luk

- OMK -