Talentovaní studenti opět sbírají vědecké zkušenosti na Rutgers University

21. července 2022

Po dvouleté covidové přestávce mohlo 10 talentovaných studentů naší fakulty vycestovat do USA na dvouměsíční vědecký pobyt na Rutgers University. Cílem je získání zkušeností vědeckou prací na prestižní zahraniční univerzitě. Studenti se v rámci pobytu věnují vybraným problémům v oblasti čisté a aplikované matematiky a informatiky pod vedením celosvětově uznávaných odborníků.

Aktivita je součástí programu Vědecké zkušenosti pro studenty, v překladu Research Experience for Undergraduates (REU). Jde o dlouholetý společný program Katedry aplikované matematiky MFF UK, Informatického ústavu UK a Rutgers University. Jeho součástí je dvouměsíční vědecký pobyt českých studentů ve Spojených státech. Na ten pak navazuje pobyt amerických studentů v Praze. Pro mladé talenty se pořádá kromě vědecké spolupráce mnoho dalších aktivit: přednášky, workshopy nebo návštěvy firem a laboratoří.

„REU pro mě byla ohromná zkušenost,“ vzpomíná účastník z roku 2019. „Poprvé v životě jsem zkusil, jak matematický výzkum skutečně vypadá. Dva měsíce  jsem trávil každý den mnoho hodin intenzivním uvažováním o tom samém problému. REU podpořilo můj zájem o výzkum a rád bych se mu věnoval v budoucnu víc. Díky REU jsem spolupracoval na článku, který byl publikován. Moje první publikace v životě!“

Profesor Martin Loebl, vedoucí Katedry aplikované matematiky, dodává: „Studenti rostou nejen po odborné stránce. Výrazný posun vidím i v osobnostním růstu a zlepšení jazykových dovedností. Jediným kritériem pro nominaci na REU je talent. Vybíráme z řad studentů bakalářského, magisterského i doktorandského studia, kteří s našimi kmenovými zaměstnanci před výjezdem spolupracují na aktuálních vědeckých otázkách.“

Od roku 2019 je program REU významnou měrou finančně podporován projektem Kombinatorické struktury a procesy (CoSP). MFF UK na něj dostala grant od Evropské komise z programu Horizont 2020, akce Marie Skłodowska-Curie.

KAM