Strouhalovská přednáška ve znamení ledových měsíců

4. března 2016
V pořadí už 19. Strouhalovská přednáška na začátku března patřila aplikaci geofyzikálních metod při studiu ledových měsíců velkých planet. Problematiku přiblížila RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.

V pořadí už 19. Strouhalovská přednáška na začátku března patřila aplikaci geofyzikálních metod při studiu ledových měsíců velkých planet. Problematiku přiblížila RNDr. Marie Běhounková, Ph.D.

Slavnostní přednášku s názvem Ledové měsíce Jupiteru a Saturnu: geofyzikální pohled uvedl před plnou posluchárnou F1 děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl, který stručně popsal přípravy tématu a představil přednášející.

RNDr. Marie Běhounková, Ph.D., se věnuje studiu velkých terestrických planet a jejich ledových měsíců. Ty představují různorodou skupinu geologicky aktivních i neaktivních těles, jejichž podstatnou část tvoří voda v pevném i kapalném skupenství. Ve svých výzkumech se dr. Běhounková zabývá například otázkou struktury, složení a teploty uvnitř měsíců či místních podmínek pro vznik života.

Během přednášky představila metody přímého a obráceného modelování, jichž využívá pro studium ledových měsíců Jupiteru a Saturnu. Posluchače seznámila s reologickým popisem ledu během různých časových škál, pohovořila o slapové deformaci měsíců a o výsledcích numerických simulací měsíců Enceladus a Europa.

Profesní kariéra dr. Marie Běhounkové je od začátku spojena s MFF UK. Vystudovala obor geofyzika, v průběhu studia absolvovala stáže na Univerzitě v Minnesotě a na Univerzitě Komenského v Bratislavě, v letech 2004 až 2007 byla zaměstnána v Geofyzikálním ústavu AV ČR. Doktorské studium ukončila v roce 2007. Působila rovněž na univerzitě ve francouzském Nantes, kde ji v letech 2008 – 2009 oslovilo téma terestrických planet a ledových měsíců. Od roku 2010 působí katedře geofyziky. Zabývá se popisem a matematickým modelováním dlouhodobého vývoje planet a měsíců a jejich slapovou deformací.

Počátek cyklu Strouhalovských přednášek sahá až do roku 1998. Tehdy si fakulta připomněla devadesáté výročí přednášky proslovené prof. Čeňkem Strouhalem u příležitosti slavnostního otevření prvního českého Fysikálního ústavu University Karlo-Ferdinandovy.

– OMK –