Škola babího léta a přednáška Prof. Romana Jackiwa

9. září 2015
27. ročník školy babího léta (Indian-Summer School) začíná v 9 hodin v pondělí 14. září v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Letošní téma zní: Grafén, most mezi fyzikou nízkých a vysokých energií.

27. ročník školy babího léta (Indian-Summer School) začíná v 9 hodin v pondělí 14. září v budově MFF UK na Malostranském náměstí. Letošní téma zní: Grafén, most mezi fyzikou nízkých a vysokých energií.

Na konci prvního dne školy, v 18:00, přednese Prof. Roman Jackiw z Massachusettts Institute of Technology přednášku o Standardním modelu částicové fyziky určenou pro širokou vědeckou komunitu.

Letní škola je letos věnována použití systémů kondenzovaných látek pro testování základních fyzikálních principů s grafenem jako zářným příkladem. Témata se dotknou mnohých oblastí fyziky: od pevných látek k částicové fyzice, od supersymetrie ke kvantovým počítačům, od topologických teorií pole ke kvantové fyzice černých děr. Účastníci školy přijíždějí ze dvaceti zemí.

Přednášky a účast prof. Jackiwa jsou mimořádně vítané a patří do tématu školy. Prof. Jackiw je průkopníkem teoretické částicové fyziky (například na konci šedesátých let se podílel na objevu kvantových anomálií) a současně stavitelem mostů mezi mezi fyzikou vysokých energií a fyzikou nízkých energií, např. několik modelů ve fyzice pevných látek a gravitaci, včetně modelů polyacetylénu a grafénu, nese jeho jméno.

- doc. Alfredo Iorio -
- doc. Jiří Dolejší -