Setkání s nobelisty v Lindau

20. července 2016
Do německého Lindau se na sklonku června sjeli laureáti Nobelovy ceny a mladí vědci z různých koutů světa, aby zde společně prodiskutovali aktuální problémy fyziky. Za nastupující generaci badatelů se setkání zúčastnil také Dominik Kriegner z katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK.

Do německého Lindau se na sklonku června sjeli laureáti Nobelovy ceny a mladí vědci z různých koutů světa, aby zde společně prodiskutovali aktuální problémy fyziky. Za nastupující generaci badatelů se setkání zúčastnil také Dominik Kriegner z katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK.

Tradice Lindau Nobel Laureate Meetings sahá do roku 1951, kdy mezinárodní setkání vědců měla pomoci k poválečnému smíření Evropy. Dnes se na akci každoročně potkávají až čtyři desítky nositelů Nobelovy ceny v oblasti přírodních věd s několika stovkami vybraných mladých vědců z celého světa a společně probírají aktuální problémy oboru, vyměňují si poznatky a předávají zkušenosti. Letošní 66. ročník, který se zaměřil na fyziku, probíhal od 26. června do 1. července.

Do Lindau dorazilo 29 nobelistů a kolem 400 vynikajících vědců do 35 let. Mezi nimi i dr. Dominik Kriegner, absolvent Univerzity J. Keplera v Linci, který od roku 2014 působí jako postdoktorand na katedře fyziky kondenzovaných látek MFF UK a od dubna letošního roku pracuje také ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Na MFF UK se dr. Kriegner věnuje studiu strukturní analýzy moderních materiálů, například antiferomagnetického polovodiče MnTe.

Mladí vědci se setkání mohou účastnit pouze jednou a musejí splňovat několik kritérii. Jejich účast schvaluje komise jmenovaná radou Lindau Nobel Laureate Meetings. Dr. Kriegnera nominovala Rakouská akademie věd. „Bylo mi velkou ctí, že jsem dostal příležitost se této události zúčastnit. Setkání v Lindau bylo pro mě velmi obohacující. Byl jsem překvapený, jak otevření účastníci byli. S ostatními mladými vědci i nobelisty jsme mohli prodiskutovat aktuální témata fyziky a nové poznatky ve vědě,“ uvedl dr. Kriegner.

Program šestidenního meetingu zahrnoval přednášky vedené nobelisty, lekce, na nichž začínající vědci laureátům prezentovali své výzkumy a různé formy diskuzí. Ústředními tématy byly letos kvantové technologie, částicová fyzika a kosmologie. Součástí byla i méně formální setkání jako „science breakfasts“ a „social dinners“. „Osobně byla pro mě velmi inspirativní společná večeře s Vintonem G. Cerfem, laureátem Turingovy ceny a viceprezidentem Google, který bývá označován za ‚otce internetu‘. Celkem jsem vyslechl přednášky více než 20 nobelistů a s několika z nich jsem měl příležitost si osobně pohovořit. Byl jsem také na Science Breakfast pořádanou rakouským ministerstvem pro vědu, na které se probíralo téma kvantových informací, a na Science Dinner zaměřenou na „big data“. Všem mladým vědcům účast na setkání v Lindau velmi doporučuji,“ shrnul dr. Kriegner.

Příští ročník Lindau Nobel Laureate Meetings bude věnován chemii.

– OMK –