S fyzikou povrchů do světa

7. října 2020

Studenti Katedry fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) Michal Ronovský a Lukáš Fusek uspěli v mezinárodních soutěžích a získali financování pro svá doktorská studia v zahraničí.

Michal Ronovský (na fotografii vlevo) zvítězil v konkurzu na doktorandskou pozici v rámci evropského projektu Innova XN, který se zaměřuje na inovativní využití rentgenového a neutronového záření pro průmyslové aplikace. „Když jsem zjistil, že je vypsán konkurz na pozici propojující akademický sektor s firmou vyvíjející vodíkové palivové články pro nasazení v dopravě, musel jsem to zkusit,“ komentuje svůj úspěch čerstvý absolvent Matfyzu. V rámci výzkumu, který bude probíhat na Technické univerzitě v Berlíně (TU Berlin), v Evropské laboratoři synchrotronního záření v Grenoblu (ESRF) a v koncernu Johnson Matthey, se Ronovský bude zabývat vývojem a charakterizací elektrokatalyzátorů, které u vodíkových palivových článků zvyšují účinnost a prodlužují životnost.

Lukáš Fusek získal stipendium Německé akademické výměnné služby (DAAD), které mu umožní strávit tři semestry doktorského studia na Katedře chemie a farmacie Univerzity Friedricha a Alexandra v Erlangenu a Norimberku (FAU). Doktorské studium Lukáše Fuska probíhá na základě meziuniverzitní dohody v režimu „cotutelle“ současně na Katedře fyziky povrchů a plazmatu MFF UK a na Katedře chemie a farmacie FAU. Jeho výzkumný projekt je zaměřen na rozvoj nových experimentálních technik pro porozumění technologicky zajímavým elektrokatalytickým reakcím. „Hlavní předností projektu je jeho mezioborovost. Příprava atomárně definovaných vzorků, na kterou se specializujeme v Praze, kombinovaná se špičkovými možnostmi elektrochemické analýzy v Erlangenu, nám umožní efektivněji nacházet odpovědi na otázku, které chemické a strukturní vlastnosti rozhodují o výkonu elektrokatalyzátorů,“ popisuje mladý doktorand.

Michal Ronovský obhájil diplomovou práci na Matfyzu letos v červnu, Lukáš Fusek o rok dříve. „Těší mě, že kolegové maximálně využili možností, které studium na naší katedře nabízí. Osvojili si pokročilé experimentální metody fyziky povrchů, seznámili se s jejich technologickými aplikacemi a již během magisterského studia získali publikace a zkušenosti s vědeckou prací v zahraničí včetně zkušeností s experimenty na velkých výzkumných infrastrukturách,“ říká doc. Josef Mysliveček z KFPP, který vedl diplomovou práci Michala Ronovského a nyní je jedním ze školitelů doktorského studia Lukáše Fuska. „Kolegům přeji úspěšný start a ještě úspěšnější průběh jejich doktorského studia v zahraničí.“

Na katedře fyziky povrchů a plazmatu (KFPP) studují vědci široké spektrum jevů, kterým je společný pohyb nabitých částic v prostoru. Pro fyziku povrchů jsou nabité částice nástrojem, pomocí kterého je možné nahlížet fyzikálně-chemické děje na površích, tenkých vrstvách a nanočásticích. Pro fyziku plazmatu jsou nabité částice naopak předmětem zkoumání na všech škálách od kosmického plazmatu přes blesky a nízkotlaké výboje až k řízené termonukleární fúzi.

KFPP