Rotunda zve ke studiu i odpočinku

21. prosince 2023

Rozsáhlá rekonstrukce změnila počítačovou laboratoř, zvanou rotunda, v malostranské budově Matfyzu na multifunkční prostor, který nabízí moderní a komfortní zázemí pro studium i odpočinek.

Většina návštěvníků informatické sekce sem alespoň nahlédla. Dobře známé geometrické uspořádání počítačové laboratoře malostranské budovy, s charakteristickým dělením prostoru na windows – linux, vytvářelo donedávna jeden z ikonických obrazů fakulty. Prostor však pomalu přestával plnit svoji funkci, protože studenti využívali instalované počítače méně a méně.

„V dnešní době už má převažující většina lidí vlastní počítač, takže tak často nechodí do labu. Vlastně už se i trochu jinak studuje a pracuje. Na Malé Straně chyběl prostor, kde bychom si mohli v klidu sednout a třeba počkat na další přednášku, nebo se věnovat nějakému problému v pěkném prostředí, což typicky není třeba chodba,“ naznačuje motivace rekonstrukce zástupce studentů Vojtěch Švandelík.

V průběhu letošního roku se proto rotunda postupně proměnila a vznikl v ní vícefunkční prostor pro studium i odpočinek. Výsledná podoba je kompromisem mezi architektonickou představou a technickými možnostmi prostoru. „Vznikly odvážné vize s nestandardním nábytkem a velkoryse pojatými doplňky. Hned na začátku bylo proto nutné najít styčné body mezi moderním konceptem, památkovou ochranou budovy, jejími technickými hranicemi a finančními a časovými limity,“ vysvětluje Ing. Martin Himmel ze SISAL, který se na rekonstrukci podílel. „Už třeba jen původní bohaté rostlinné dekorace bylo nutné trochu zredukovat, protože výpočty ukázaly, že zvýšený výpar by nezvládla klimatizace. A takových okolností byla celá řada,“ upřesňuje.

Rekonstrukce se však nezaměřila jen na vzhled a dispozici prostoru. Došlo k obměně všech sítí včetně rozvodů, přibyla malá kuchyňka a nové bezpečnostní prvky. Multifunkčnost prostotu zvyšují podlahové zásuvky, do nichž je možné připojit vlastní zařízení a pracovat třeba v pohodlném křesílku. Zároveň proběhla technická příprava na rekonstrukci přilehlých učeben. 

„Počet pracovních míst k PC byl zredukován po přestavbě na 24. Počítače navíc umožňují dualboot, takže se uživatelé nemusejí třídit podle preference operačního systému. Tahle konfigurace je přitom už běžná v ostatních učebnách na Malé Straně i v pavilonu IMPAKT,“ shrnuje jednu z největších změn v rotundě Mgr. Josef Šimůnek ze SISAL. Redukce počítačů v rotundě probíhala postupně delší dobu. Z původní stovky jich před rekonstrukcí zbývala už jen polovina.

„Mnoho času jsme v realizačním týmu strávili vyvažováním jednotlivých požadavků. Proces byl velice tvůrčí. Každý z účastníků samozřejmě akcentoval svůj pohled na věc a každý musel vynaložit mnoho vůle k naslouchání protiargumentům kolegů,“ uzavírá Ing. Himmel.

Pohled do rotundy však nepochybně zaujme a doporučujeme většině návštěvníků informatické sekce, kteří už sem nahlédli, aby to udělali znova. Čeká je příjemné překvapení, ze kterého se postupem času jistě stane opět jeden z ikonických obrazů celé fakulty.

OPMK, foto Tomáš Rubín