Praxe velkého třesku pro všechny

20. července 2020

Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem.

Konference z řady ICHEP tradičně nabízejí široký doprovodný program pro veřejnost. Tuto tradici se rozhodli pořadatelé zachovat i letos, ačkoli se konference plně přesunula do internetového prostředí.

Historicky poprvé tak bude den pro veřejnost plně digitální. Kdokoli bez omezení místa se může zapojit do ojedinělého experimentu, který nejenom pobaví a třeba inspiruje k dalšímu přemýšlení, ale zároveň otestuje technologické možnosti současného internetu. Pojďme společně zkusit, co internet snese!

První ostrý test proběhne 3. 8. 2020 a bude jím veřejná přednáška nobelisty Barryho Barishe, který se podílel na objevu gravitačních vln. Stejně jako všechny další aktivity ji zájemci naleznou zde.

Největší část programu začíná 5. 8. 2020 pod hlavičkou The Big Bang Stage. Podobnost názvu se známým seriálem není náhodná, ale tentokrát půjde hlavně o „praxi velkého internetového třesku“. Tu začne živě přenášená prohlídka experimentu ATLAS přímo z CERN. Detektor sám představuje impozantní technologické dílo. Všichni účastníci virtuální prohlídky mohou navíc klást dotazy odborníkům na místě.

Neméně zajímavá bude premiéra částečně animovaného filmu Den s částicemi (A Day with Particles), ve kterém prožijeme typický den českého částicového fyzika. Na něj naváže přenos z Velké Británie, konkrétně ze střední školy Badminton School, jejíž žačky připravily zajímavé fyzikální experimenty, které si může každý zkusit spolu s nimi.

Následovat bude živý internetový přenos, v jehož rámci se uplatní jak poznatky současné akustiky, tak prvky umělé inteligence. Program s názvem The Internet of Wild Things: Acoustics & A.I. realizuje Topher White, výkonný ředitel společnosti Rainforest Connection (USA). Zvuky deštných pralesů přenáší v reálném čase prostřednictvím mobilních telekomunikací a naučí nás porozumět řeči pralesa v pozitivních i negativních souvislostech.

Letošní ICHEP měl původně proběhnout v České republice, a proto se v další části „velkého internetového třesku“ projeví duch hostitelské země. O fyzice piva se včetně praktických ukázek rozpovídá Martin Rybář z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Připravil několik pokusů, které si spolu s ním může doma každý vyzkoušet. Jen se ujistěte, zda máte všechny potřebné pomůcky, zejména dvě plné láhve a tři plné plechovky…

Protože fyzika vysokých energií není jen záležitostí mikrosvěta, ale týká se také nejvzdálenějších vesmírných objektů, připomene The Big Bang Stage on-line v další části uplynulých 60 let dobývání vesmíru a jeho zlomové momenty, jakým bylo třeba vypuštění Hubbleova kosmického dalekohledu. Povídat o nich bude švýcarský astronaut Claude Nicollier, který bude zároveň odpovídat na dotazy diváků.

Navečer začne další samostatný dvouhodinový blok pod názvem Universal Science. Sérii přednášek věnovanou například temné hmotě nebo budoucnosti částicové fyziky opět doplní živě přednášená diskuse, do které se mohou zapojit také diváci.

Posledním bodem programu je Virtual Mixer Steva Goldfarba z University of Melbourne. Mixovat se budou laici a částicoví fyzici, ať už se nacházejí kdekoliv na světě.

Odkazy na všechny on-line aktivity, včetně podrobnějších informací naleznou zájemci na tomto odkazu.

Pokud by přeci jen někdo upřednostnil osobní setkání s fyzikou a uměním, má i tuto možnost. 6. 8. 2020 večer bude pražský Cross Club živě streamovat z CERN audiovizuální show Colliderscope Music DJ Lawrence Lee z Harvardovy univerzity (USA). Přenosu bude předcházet program s fyzikálními experimenty připravený ve spolupráci Univerzity Karlovy, ČVUT v Praze a skupiny Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF).

Konferenci ICHEP 2020, která je podpořena z projektu Centra pokročilých aplikovaných přírodních věd na ČVUT pod číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778, spolufinancovaného Evropskou unií, organizují na národní úrovni instituce s klíčovým podílem na částicovém výzkumu. Konkrétně jde o Univerzitu Karlovu, České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Univerzitu Palackého v Olomouci, Technickou univerzitu Liberec a Západočeskou univerzitu v Plzni. Předsedou organizačního výboru je prof. Zdeněk Doležal z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK.

Tisková zpráva
Úvodní foto: CERN