Přání děkana k zahájení akademického roku

2. října 2018

Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl přeje na začátku nového akademického roku všem studentům a pedagogům, aby se jim i nadále dařilo ve studiu, výuce a vědecké práci. Zároveň upozorňuje na studentské fakultní granty a výstavbu nového pavilonu v Troji.

Milé studentky, milí studenti,

začátkem akademického roku 2018/2019 využívám možnosti oslovit vás a popřát vám hodně úspěchů ve studiu na Matfyzu. Přeji vám, abyste se dočkali zajímavých nových poznatků, abyste si osvojili užitečné dovednosti a aby vám čas strávený v posluchárnách přišel jako účelně vynaložený.

V minulém akademickém roce dosáhla řada studentů vynikajících úspěchů v odborných soutěžích i vlastní vědecké práci. Nám, svým pedagogům, jste každým takovým výsledkem udělali radost. Přeji vám podobné úspěchy i v roce nadcházejícím.

Pokud máte soutěživého ducha, neváhejte se přihlásit do některé ze soutěží, které se na Matfyzu organizují nebo do nichž vás Matfyz může nominovat. Nejde jen o možnost zvítězit či se dobře umístit. Samotná příprava přispívá také k vašemu odbornému růstu. A pokud máte pocit, že jste si už v životě zasoutěžili dost, zkuste se zapojit do organizace některých korespondenčních seminářů. Prací pro ně pomůžete propagovat Matfyz mezi potenciálními zájemci o studium.

Je dlouholetou tradicí, že naši studenti se zapojují do vědeckého bádání již v magisterském, ale do jisté míry i v bakalářském stupni studia. Prostřednictvím studentských fakultních grantů máte možnost si výzkumné téma sami naplánovat a ještě na jeho řešení získat od fakulty finanční podporu. Využívejte této příležitosti.

S nadcházejícím akademickým rokem se rozbíhá výstavba nového pavilonu v trojském areálu Matfyzu. Po řadě let tak dojde k výraznému prostorovému rozšíření fakultních budov. V průběhu roku budete mít možnost růst této stavby pozorovat, avšak zažijete také provozní omezení v trojském areálu, která se stavbou nutně budou souviset. Věřím, že nebudou příliš bolestivá, ale přesto vás prosím o shovívavost a pochopení. Odměnou vám i nám budou nové moderní laboratoře a posluchárny, jež by měly být v plném provozu během dvou let.

Nejen vědou a příkladným studiem živ je matfyzák, ale také trochou zábavy a sportu. Přijďte si společně zacvičit a poměřit síly mezi sebou i se svými pedagogy při turnajích organizovaných v rámci Děkanského sportovního dne 6. listopadu 2018.

Nechť je pro vás rok 2018/2019 na Matfyzu zajímavý a přínosný.

prof. Jan Kratochvíl
váš děkan