Oregonská univerzita se stala partnerem UK

29. června 2016
Univerzita Karlova získala ve Spojených státech nového partnera. Na jaře letošního roku se jím stala University of Oregon (UO). Nově uzavřená dohoda umožní českým studentům i posluchačům Matfyzu absolvovat na americké univerzitě bezplatný studijní pobyt a akademickým pracovníkům navázat intenzivnější spolupráci se zahraničními kolegy.

Univerzita Karlova získala ve Spojených státech nového partnera. Na jaře letošního roku se jím stala University of Oregon (UO). Nově uzavřená dohoda umožní českým studentům i posluchačům Matfyzu absolvovat na americké univerzitě bezplatný studijní pobyt a akademickým pracovníkům navázat intenzivnější spolupráci se zahraničními kolegy.

Meziuniverzitní dohodu slavnostně podepsali v květnu letošního roku ve městě Eugene, sídle UO, prorektorka pro evropskou problematiku UK prof. Lenka Rovná a prorektor UO Scott Coltrane. Slavnostnímu podpisu byl přítomen děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a proděkan pro rozvoj MFF UK prof. Ladislav Skrbek, kteří uzavření partnerství iniciovali.

Spolupráce bude mezi českou a americkou univerzitou probíhat na úrovni výzkumu i v rámci studijních programů. Podpisem smlouvy se rozšířil seznam zahraničního vysokých škol, na nichž mohou studenti Matfyzu absolvovat studijní pobyt za podmínek, jež platí na jejich domovské univerzitě. Za studium na UO tedy nebudou platit školné. Akademičtí pracovníci nového partnerství využijí pro realizaci mezinárodních vědeckých projektů, k získávání nových poznatků pro vlastní výzkumnou činnost, prezentaci výsledků a v neposlední řadě i k pedagogické činnosti.

Mezinárodní spolupráce je podle prof. Jana Kratochvíla pro rozvoj výzkumu a vzdělávání nezbytná. „V dnešní době je výrazný pokrok ve vědě prakticky nemyslitelný bez intenzivní mezinárodní spolupráce. Součástí cílevědomého pedagogického působení je snaha dát našim studentům možnost a popud k poznání toho, jak se vyučuje a vědecky bádá na prestižních zahraničních institucích. A v neposlední řadě považujeme zkušenost, jak se žije v jiných zemích, za užitečnou samu o sobě. Jsem rád, že prostřednictvím uzavřené smlouvy pomůžeme některým studentům Karlovy univerzity tuto zkušenost získat.“

Ratifikace smlouvy je vyvrcholením dlouholeté snahy, na jejímž počátku stál právě prof. Kratochvíl. Ten na oregonské univerzitě působil v roce 1994 jako hostující pedagog v rámci Fulbrightova programu. Během pobytu navázal úzkou spolupráci s vědci působícími v oblasti informačních technologií, především s prof. Andrzejem Proskurowskim.

Silné vazby na UO má i prof. Ladislav Skrbek, jehož do Oregonu před dvaceti lety pozval dnes již zesnulý profesor fyziky Russell Donnelly. Prof. Skrbek byl členem Donnellyho laboratoře na UO téměř pět let.

Nadšení z povýšení dosavadní spolupráce vyjádřili také sami zástupci oregonské univerzity. Prorektor Scott Coltrane označil podpis partnerské smlouvy za „prestižní událost a současně velkou výhru pro studenty oregonské univerzity“.

UO byla založena v roce 1876. Tvoří ji osm fakult včetně College of Arts and Sciences (CAS) nabízející studium matematiky, fyziky, počítačových věd a informatiky. UO je členem prestižní Asociace amerických univerzit (Association of American Universities), disponuje 21 výzkumnými centry a řadí se k institucím s nejvyšším počtem vědeckých výstupů.

Na základě meziuniverzitních dohod mohou studenti a akademičtí pracovníci Matfyzu mimo University of Oregon využívat nabídky výměnných programů na dalších čtyřech amerických univerzitách, konkrétně na Chapman University v kalifornském městě Orange, Kansas State University, State University of New York at New Paltz a na University of New Orleans.

– OMK –