Nová exotická částice „pentakvark“ objevena v CERN

20. července 2015
Experiment LHCb v CERN ohlásil 14. července objev nové, velmi nestabilní částice, která je po půlstoletí kvarkového modelu první částicí složenou z pětice kvarků – na rozdíl od baryonů, složených ze tří kvarků, a mezonů, složených ze dvou kvarků.

Experiment LHCb v CERN ohlásil 14. července objev nové, velmi nestabilní částice, která je po půlstoletí kvarkového modelu první částicí složenou z pětice kvarků – na rozdíl od baryonů, složených ze tří kvarků, a mezonů, složených ze dvou kvarků.

Částice označovaná jako Pc má kvarkové složení ( c c u u d) a rychle se rozpadá na proton (u u d) a dávno známý mezon J/ ψ ( c c). V experimentu byly zjištěny dva její stavy s hmotami 4380 MeV/c2 a 4450 MeV/c2. První stav má dobu života tak krátkou, že světlo během jeho existence ulétne jen asi 1 fm, tedy rozměr protonu; druhý stav žije zhruba pětkrát déle. Takové částice, obvykle zvané rezonance, je možné v experimentu objevit jen jako hrby na rozloženích invariantních hmot, jaké vidíte na obrázku vpravo.

Tiskovou zprávu CERN najdete na webové stránce CERNu, podrobnější informace o objevu jsou zveřejněny zde.

Ačkoliv se konkrétně na experimentu LHCb fyzici z Matfyzu nepodílejí, spolupráce fakulty s CERN úspěšně probíhá na několika jiných projektech. Naši pracovníci v CERN působí především na experimentu ATLASurychlovači LHC, dále potom i na několika dalších experimentech (NA62, nTOF a Compass).

Kolegům v CERN blahopřejeme k objevu, urychlovač LHC se znovu ukazuje jako „discovery machine“.

doc. Jiří Dolejší