Neuron ocenil vědce a vyslal impulsy

12. prosince 2014
11. prosince byly celosvětově významným osobnostem české vědy uděleny Ceny Neuron za celoživotní dílo a Neuron Impulsy, podporující aktuální výzkum. Mezi oceněnými ani letos nechyběli zástupci MFF UK.

11. prosince byly celosvětově významným osobnostem české vědy uděleny Ceny Neuron za celoživotní dílo a Neuron Impulsy, podporující aktuální výzkum. Mezi oceněnými ani letos nechyběli zástupci MFF UK.

Během slavnostního večera moderátoři celkem čtyřikrát na pomyslné pódium refektáře Profesního domu pozvali vědce, kteří svoji kariéru odstartovali na Matfyzu. Cenu Neuron za přínos světové vědě 2014 v kategorii fyzika získal prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c., který v Československu v 70. letech založil obory kosmologie a gravitační fyziky a je pokračovatelem einsteinovské tradice. Kromě vlastního výzkumu se věnuje také popularizaci teorie gravitace. „Celá česká obec relativistické fyziky a gravitační fyziky jsou vlastně žáci Jiřího Bičáka,“ uvedl v krátkém videomedailonku prof. Jiří Chýla, CSc.

Prof. Bičák je mezinárodně uznávaným odborníkem na gravitační vlny, chování částic a polí v okolí gravitačních děr a perturbace prostoročasů obsahujících černé díry. Doc. Semerák o profesoru Bičákovi řekl, že má „fyzikální intuici“ a že dokáže vytušit, kam působí nějaká síla, což je při práci ve vědě nedocenitelná vlastnost. Při samotném předání ceny prof. Bičák poděkoval nadaci a také své alma mater, Matematicko-fyzikální fykultě UK. „Fakulta je ojedinělou institucí. Vždy byla oázou, kde se dalo pracovat a bádat. Jsem pyšný na Matfyz,“ dodal.

Cenu za celosvětový přínos v oboru chemie obdržel prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC. Prof. Čížek, který mimochodem absolvoval MFF UK v roce 1961, proslul zejména metodou spřažených klastrů. „Byl to jeho originální objev v době, kdy lidé nevěděli, jakým způsobem spočítat dostatečně přesně vlnové funkce molekul. A on na to přišel,“ řekl o prof. Čížkovi prof. Josef Michl, Ph. D. „Název spřažené klastry, anglicky coupled clusters, vymyslel anglický teoretik John Anthony Pople, žijící v USA. Když v roce 1998 přebíral Nobelovu cenu za rozvoj počítačových metod v kvantové chemii, označil můj postup za jeden ze tří nejrozšířenějších v teoretické chemii,“ uvedl prof. Čížek v rozhovoru pro Neuron.

Výzkumné projekty podpořila vědecká rada Neuronu cenami Neuron Impuls. Karel Janeček, absolvent MFF UK a zakladatel Neuronu, tuto cenu přirovnal k impulsu, který – je-li správně namířen do ohniska – může mít velký impakt. Ceny Impuls se udělují mladým vědcům do 40 let a mezi oceněnými byli i letos reprezentanti MFF UK.

Prvním byl Mgr. Tomáš Mančal, Ph. D., který uspěl s projektem Bioinspirované světlosběrné systémy na bázi fluorografenu. Získanou peněžní odměnou bude financovat výzkum, v rámci kterého se bude snažit napodobit schopnost rostlin a bakterií využívat sluneční energii. V praktické rovině by poznatky z tohoto výzkumu měly sloužit k dalšímu vývoji nových a především čistých zdrojů energie.

Druhý mladý vědec z MFF UK, RNDr. Jan Šťovíček, Ph. D., obdržel Neuron Impuls v oboru matematika s projektem Homotopické metody v teorii reprezentací. Homotopická teorie se ve zkratce zabývá matematickým vyjádřením a popisem tvarů. Projekt dr. Šťovíčka se zaměřuje na upravení homotopické teorie do přehlednějšího uspořádání. „Doufám, že když bude homotopická teorie přístupnější a pružnější, pomůže to matematikům v řešení dalších teoretických problému,“ dodává Šťovíček. Každý z mladých vědců pro svůj další výzkum získal částku milion korun.

Nadační fond Neuron, který stojí na soukromých penězích mecenášů vědy, nově do ocenění přidal také kategorii chemie a představil nový typ podpory Expedice Neuron. Tento typ subvence je určen vědcům, kteří chtějí realizovat výzkumnou expedici, která by měla přínos pro současné poznání.

- OMK -